Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atom- och kärnfysik

Skapad 2018-09-10 10:00 i Bohusskolan Ale
Grundskola 9 Fysik Kemi
Detta arbetsområde handlar om hur olika tillämpningar av atom- och kärnfysik används och påverkar människor, miljö och samhälle.

Innehåll

Ditt arbete kommer att bedömas utifrån:

 • Hur bra er podcast är som helhet, hur väl ni beskriver och förklarar ert ämne
 • Hur bra ni använder begrepp och teorier för att förklara hur atomer är uppbyggda, kan klyvas, vad isotoper är mm
 • Hur ni förklarar vad strålning är och påverkar
 • Hur ni resonerar kring hur miljön påverkas av människans användning av atom- och kärnfysik
 • Hur ni resonerar kring hur människan och samhället påverkas av användningen av atom- och kärnfysik

Under lektionerna kommer vi att:

 • se filmer
 • ha genomgångar och diskussioner
 • arbeta med instuderingsfrågor

Material vi kommer att använda

 • Titano Fysik, i huvudsak s 199-235
 • Powerpoint-fil
 • Gleerups portal
 • ne.se
 • sli.se

Centrala begrepp: 

 • atom
 • grundämne
 • proton, elektron och neutron
 • radioaktiv/joniserande strålning
 • starka och svaga kärnkraften
 • periodiska systemet
 • atomnummer
 • isotop
 • masstal
 • α-, β- och γ-strålning dvs alfa-, beta- och gammastrålning
 • radon
 • fission och fusion
 • kol-14 metoden
 • halveringstid

Bedömningsuppgift:

 • För att visa era kunskaper och förmågor i fysik skall ni som bedömningsuppgift spela in en podcast som handlar om arbetsområdet atom- och kärnfysik. Ni skall arbeta enskilt eller i par och redogöra för ett ämne. I er podcast skall ni beskriva de upptäckter och teorier som leder fram till den praktiska användningen av kärnfysik som er uppgift handlar om. Ni skall beskriva hur den praktiska användning går till samt konsekvenser den haft för människor, miljö och samhälle (för detaljer, se uppgifter).

 

 

Uppgifter

 • Bedömningsuppgift Atom- och kärnfysik

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: