Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet och energi

Skapad 2018-09-10 10:16 i Fäladsskolan Lunds för- och grundskolor
Elektricitet
Grundskola 4 Svenska Kemi Svenska som andraspråk Fysik
Vi undersöker vad elektricitet är och hur elektricitet kan skapas med och utan batterier. Vi provar även att få lampor att lysa och rita kopplingsscheman! Vi diskuterar olika energikällor och miljö. Under tiden det arbetas med elektricitet på NO:n, arbetas det med sagor på svenskan. Vi kommer att undersöka sagans struktur och uppbyggnad, titta på olika typer av sagor och tillsist skriva en egen saga som ska handla om elektricitet och energi.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet 

Vi kommer att lära oss om grunderna i elektricitet som inkluderar statisk elektricitet men också elektricitet med hjälp utav batterier. Vi kommer undersöka hur och varför vi kan få en lampa att lysa med hjälp av sladdar och batterier samt hur vi kan bygga olika elektriska kretsar. Vi kommer även att diskutera var vår elektricitet kommer ifrån och hur det påverkar vår miljö och vardag samt vad energi är och vilka former av energi som finns. Parallellt med detta kommer vi att arbeta med svenska där vi undersöker sagans struktur och uppbyggnad, samt fördjupar oss i sagornas värld.  Vi avslutar området med ett tematiskt ämnesövergripande arbete där en saga med rubriken "Vad händer om all el försvinner?" ska skrivas. 

Elevens mål:

Du ska känna till vad elektricitet och statisk elektricitet är.

Du ska veta vad som menas med en sluten krets, ledare och isolatorer

Du ska känna till olika energiformer.

Du ska veta att det är elektronerna som "vandrar" för att skapa elektricitet

Du ska kunna få en lampa att lysa med hjälp av batterier och göra ett kopplingsschema.

Du ska känna till några material som leder ström och några som inte gör det.

Du ska känna till att det finns seriekoppling, parallellkoppling och ge exempel på när de olika kopplingarna används.

Du ska känna till var vår elektricitet kommer ifrån.

Du kan säga några fördelar och några nackdelar med våra olika energikällor i relation till miljö och samhälle.

Du skriver en saga och reflekterar över hur du tror att miljö och samhälle hade förändrats om all elektricitet tog slut.

Du ska använda rätt struktur för sagor.

Du visar att din text följer en röd tråd.

Du ska använda stor bokstav, skiljetecken och rätt meningsbyggnad.

Du ska stava de flesta orden rätt.

Du använder ett språkbruk som är typiskt för textgenren Saga. 

Arbetssätt/Undervisning

 • Experiment
 • Diskussioner och samtal
 • Förklarande filmer, bilder och texter
 • Avslutande skrivuppgift
 • Genomgångar
 • Söka fakta på internet

Bedömning

Bedömningen sker kontinuerligt och baserar sig på prestationer under lektionerna, samt den avslutande skrivuppgiften. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Fy  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6

Matriser

Fy Sv Ke SvA
Elektricitet

1
2
3
4
Resonera och diskutera
Du kan inte använda informationen från lektionerna och olika källor för att skriva din text.
Du kan använda informationen i diskussioner för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget. Dessutom kan du diskutera och prata om enkla frågor som handlar om energi, teknik, miljö och samhälle.
Du kan använda informationen i diskussioner för att skapa texter och andra framställningar med ganska tydlig anpassning till sammanhanget. Dessutom kan du diskutera och prata om enkla frågor som handlar om energi, teknik, miljö och samhälle.
Du kan använda informationen i diskussioner för att skapa texter och andra framställningar med tydlig anpassning till sammanhanget. Dessutom kan du diskutera och prata om enkla frågor som handlar om energi, teknik, miljö och samhälle.
Undersöka
Du har stora svårigheter att genomföra undersökningar utifrån bestämd planering.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån färdig bestämda planeringar. Dessutom gör du enkla bilder och texter till dina undersökningar.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån färdig bestämda planeringar. Dessutom gör du tydliga bilder och texter till dina undersökningar.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån färdig bestämda planeringar. Dessutom gör du tydliga, välutvecklade bilder och texter till dina undersökningar.
Kunskaper
Du har svårt att berätta hur elektricitet uppstår och fungerar. Du använder inga av naturvetenskapens ord och begrepp och du har svårigheter att förklara samband mellan energikällor och energianvändning.
Du kan kort berätta om hur elektricitet uppstår och fungerar. I sin förklaring använder eleven några av fysikens begrepp. Du kan även förklara enkla samband mellan olika energikällor och energianvändning.Eleven kan även förklara ett tydligt samband mellan olika energikällor och energianvändning.
Du kan berätta om hur elektricitet uppstår och fungerar. I din förklaring använder du flera av fysikens begrepp. Du kan även förklara visst samband mellan olika energikällor och energianvändning.
Du kan med säkerhet berätta om hur elektricitet uppstår och fungerar. I din förklaring använder du fysikens begrepp med god förståelse för dess betydelse..
Struktur och röd tråd
Din saga har ingen tydlig början eller slut. Din saga saknar en röd tråd och kommer inte i kronologisk ordning.
Din saga har till viss del en begriplig handling och kommer i en någorlunda kronologisk ordning.
Din saga har en relativ begriplig och tydlig handling och kommer i kronologisk handling. Du delar använder till viss del in din text i stycken.
Din saga har begriplig och tydlig handling och kommer i en kronologisk ordning. Du delar in din text i stycken.
Språkbruk
Du använder dig sällan eller aldrig av storbokstav och rätt skiljetecken.
Du använder dig ibland av stor bokstav och rätt skiljetecken. Dina meningar är enkla.
Du använder dig av stor bokstav och rätt skiljetecken med viss säkerhet. Du visar på en viss säkerhet gällande meningsbyggnaden.
Du använder dig av stor bokstav och rätt skiljetecken med stor säkerhet. Din meningsbyggnad är mestadels korrekt.
Sagodrag
Din saga innehåller få eller inga typiska sagodrag.
Din saga innehåller några enstaka typiska sagodrag.
Din saga innehåller några typiska sagodrag
Din saga innehåller många olika sagodrag.
Textlängd
Din text är kortare än tre sidor.
Din text är minst tre sidor lång.
Din text är minst tre sidor lång.
Din text är minst tre sidor lång.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: