Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Val av nytt namn

Skapad 2018-09-10 10:32 i Nolängens förskola Ale
Förskola
I samband med valet har vi tagit del av barnens tankar och funderingar. Vi har valt att arbeta vidare med detta förankrat i deras egen vardag.

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Vi har före och efter riksdagsvalet tagit del av barnens tankar kring valet och tillsammans diskuterat detta. Vi ser en nyfikenhet hos barnen som vi vill ta till vara på och arbeta vidare med kring demokrati och delaktighet.

Mål

 

Omformulering av läroplansmål

Vi vill att barnen skall få en förståelse för demokrati och demokratiska processer. Vi vill ge alla möjlighet att få göra sin röst hörd samt få möjlighet att lyssna till andras åsikter.  

 

 

Genomförande/Arbetsmetoder

Då vi nyss delat upp oss i en ny grupp skulle vi behöva ett nytt namn till gruppen. I dag kallas gruppen grupp 3 men vi tänker undersöka om barnen om de har några andra förslag.

Vi kommer sen dela in barnen i grupper om 4 el, 5 och i den mindre gruppen tillsammans försöka komma fram till ett namn som skulle passa samt en symbol, detta för att tydliggöra namnet för alla.

Barnen presenterar sedan sina förslag för varandra och slutligen sker en omröstning. Omröstningen kommer att ske anonymt i enskilt rum utan möjlighet att se hur andra röstar.

 

Uppföljning

Barnen är delaktiga och intresserade av arbetet. För att fortsätta kunna reflektera tillsammans och se vad vi gjort och varför kommer vi att gå igenom den dokumentation vi gjort tillsammans med barnen och diskutera den.

Vad har vi gjort och varför?

Utvärdering

 Barnen har varit engagerade i projektet och tyckt att valet av namn varit spännande. 

Vi kan se att de praktiska delarna i projektet fångat barnens intresse och väckt nyfikenhet. De flesta av barnen har visat ett stort engagemang kring arbetet att få fram namn i de olika grupperna och kring röstningen. De har varit intresserade av varandras förslag och presentationer. Vi kan se att de olika sätten vi använt för att göra sin röst hörd gjort att barnen känt en delaktighet.

Vi skulle vilja ha dokumentationen levande för barnen för att fortsätta skapa fler tillfällen för reflektion tillsammans. För att möjliggöra detta vill vi sätta upp skärmen på väggen där vi kan låta vårt bildspel rulla.

Vi kan se att vi tappar många av barnen när vi reflekterar i stor grupp. Vi tror att det blir lättare att fånga upp barnens tankar om vi ger tillfällen att reflektera enskilt eller i mindre grupper.

 

 

Analys och utveckling

vi ser att barnen tagit med sig röstning som metod men även tankar bakom. Innan röstningen hade vi ett förberedelsearbete med förslag, presentation och diskussion och det var  Är det rättvist att alla inte får som de vill? Hur kan man annars göra om alla vill bestämma?

 Vi kan se att en av faktorerna med projektet som gjorde att barnen var intresserade och engagerade var att vi kopplade valet till en erfarenhet som många utav dem delade och hade funderingar kring. 

Vi kan se att det är svårt att arbeta med hela gruppen på samma gång för att få alla delaktiga. Vi behöver dela på oss mera för att kunna fånga varje barns tankar bättre. Inför kommande projekt kommer vi att dela oss i mindre grupper för att kunna se att alla barn och låta dem dela med sig 

För att fortsätta stärka barnens medvetenhet kring demokrati kommer vi att använda projektet som referens för att jämföra med  vid andra stunder där de gör val tex handuppräckning.

Den största delen av vårt arbete kring demokrati ligger i det dagliga arbetet och barnens inflytande över sin dag. Detta är något vi behöver arbeta med för att synliggöra för barnen.

Vi kommer på oss själva med att vi är dåliga på att använda begreppet demokrati med barnen. Detta är något vi tar med oss.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: