👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gymnasiearbete

Skapad 2018-09-10 11:20 i Stiernhööksgymnasiet i Rättvik Rättvik
Gymnasieskola Hästkunskap
I denna kurs ligger fokus på gymnasiearbetet mot hästskötare rid-trav.

Matriser

Hät
Hästkunskap 3

Nivå 1
Godkänt genomförande
Nivå 2
Ej godkänt genomförande eller ej gjort
Visitation
Eleven visiterar en häst på ett säkert sätt, kan se avvikelser och kan ange normalvärden för puls, andning och temp.
Foder
Eleven kan välja ut passande fodermedel och räkna ut en foderstat via ett foderstatsprogram på datorn.
Doping/karens
Eleven vet vart man hittar karenstidslistor och kan söka upp olika preparat där, samt visar förståelse för handhavande och givande av mediciner.
Anpassning av utrustning
Eleven anpassar vanligt förekommande utrustningsdetaljer inom vald disciplin och förstå olika utrustningsdetaljers funktion.
Bandagering
Eleven lindar fyra olika typer av bandage: stallbandage, arbetsbandage, fortkörnings/stödbandage och transportbandage.
Året i stallet
Eleven gör en teoretisk uppgift om rutiner och planering i ett stall utifrån vad som sker dagligen, veckovis och årsvis.
Lastning
Eleven genomför lastning av häst på ett säkert sätt.
Tävlingshästskötare
Eleven planerar och deltar i förberedelser inför, under och efter en tävling.
Säkerhet vid överlämning eller uppsittning
Trav: Eleven kan på ett säkert sätt släppa ut sig själv vid öring och lämna över hästen till en annan kusk på stallbacken. Rid: Eleven tillämpar förståelse för det säkerhetsmässiga arbetet med hästar och kan utrusta sig själv med kläder/skyddsutrustning som behövs för ändamålet.
Stallsysslor
Eleven planerar och förbereder sig för en veckas arbete i stall. Ansvarar för för den dagliga skötseln och arbetet för 5-6 hästar Eleven gör en kort utvärdering när arbetsveckan är genomförd.
Utrustningsvård
Eleven visar kunskaper om skötsel av utrustning och genomför det på ett tillfredsställande sätt.
Frisering/klippning
Eleven har fått prova att pälsklippa en häst med klippmaskin. På rid: Eleven friserar och knoppar med ett gott resultat en häst på 15-20 min På trav: Eleven kan klippa en travhäst vid nacken och i öron med gott resultat.
Häst vid hand
Eleven kan visa en häst vid hand på ett säkert och korrekt utfört sätt. Ställa upp hästen, hålla tyglar korrekt vid uppställning och vid rörelse i trav och vända ifrån sig.
Longering/tömkörning
Eleven kan utrusta och tömköra en häst på ett säkert och tillfredställande sätt, bra kroppshållning och avstånd till hästen, ha kontakt med hästen. På rid: Eleven longerar också en häst på ett säkert sätt och tillfredsställande sätt, använder och tillpassar aktuell utrustning för longering.
Tappsko
Eleven använder rätt hovslagarverktyg för att åtgärda en tappsko och kan ta av sko, rikta sko, titta så hoven är plan och slå tillbaka skon i gamla sömhål. Eleven kan välja lämplig söm och arbetar på ett säkert sätt både för sig själv och hästens bästa.