Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kärnverksamhet Larven

Skapad 2018-09-10 13:12 i Nolängens förskola Ale
Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering.
Förskola
Vi arbetar för en trygg, rolig och lärorik verksamhet. Vi har individens behov i fokus för att varje barn ska få lära och utvecklas utifrån sina förutsättningar. Vi arbetar med ett tillåtande förhållningssätt för att barnen ska känna att de har inflytande i verksamheten och att deras idéer och åsikter är betydelsefulla. Projekt/Tema

Innehåll

Normer och värden

Jag kan!

Vi vill att barnen ska känna:

 • Jag kan tro på mig själv, tro på andra och tro på gruppen.
 • Jag kan känna trygghet till mig själv och min förmåga samt känna trygghet i samspelet med andra
 • Jag kan utveckla självkänsla och självförtroende 

 

Vi arbetar för att barnen ska känna sig trygga med sig själva och vi vill hjälpa dem att känna att dom själva kan. 
Dessutom skall de hitta sin plats i gruppen och känna sig som en del av den. De ska även känna sig trygga med oss pedagoger under dagen och att vi är närvarande för dem och visar att alla barn och vuxna har lika värde.

För att skapa och utveckla vår inlevelseförmåga och lägga grunden för en ömsesidig respekt, öppenhet och jämlikhet så jobbar vi utifrån ett interkulturellt förhållningssätt. Det innebär att vi utgår i från att ett lärande sker i möten, därför bygger vårt arbete på att främja möten mellan individer och lyfta fram och belysa olikheter på ett positivt sätt. För att skapa förutsättningar för att barnen ska utvecklas och utmanas i deras inlevelseförmåga och ges möjlighet till att bygga en öppenhet och ömsesidig respekt så har vi ett stort fokus på samspel och relationer. Vi vill skapa en förståelse för allas lika värde, och väcka en medvetenhet hos barnen om hur vi bemöter varandra, de ska få befinna sig sammanhang där det ges möjlighet till att utveckla sin identitet och tillit till sin egna och andras förmågor. 
 

Jag förstår!

Vi vill att barnen ska förstå:

 • vilka förväntningar jag kan ha på verksamheten.
 • Vilka förväntningar jag kan ha på andra
 • vad som förväntas av mig

Vi försöker att få barnen att få större förståelse för större sammanhang. Vi försöker vara tydliga med vad som förväntas av barnen i  dom olika rutin situationerna under dagen. 

 

 Utveckling och lärande
Jag vill!

 Vi vill att barnen ska känna:

 • Jag vill vara nyfiken
 • Jag vill utforska
 • Jag vill prova nya saker
 • Jag vill lära mig


Vi vill ha en tilltalande och tillåtande miljö som inspirerar barnen till att använda sin fantasi och väcka deras nyfikenhet. Vi vill ge dem möjlighet att upptäcka och utforska tillsammans med oss pedagoger, för att dagarna ska bli så lustfyllt och lärorika som möjligt.

 

Barns inflytande

Jag får!

Vi vill att barnen ska känna:

 • Jag får vara den jag är
 • Jag får lyckas
 • Jag får göra min röst hörd
 • Jag får vara betydelsefull

 

Vi vill att alla barn skall känna att de är betydelsefulla i gruppen och att de får vara dem de är med möjlighet att göra sina röster hörda. Vi uppmuntrar dem till att känna att de lyckas. De skall känna ansvar för material och varandra.

 

Lärmiljöer

Vi strävar efter att dela upp barngrupperna i mindre grupper för att barnen ska få möjlighet att vistas i en miljö med färre intryck och relationer. Vi strävar efter att ge barnen möjlighet att påverka sin vardag genom att exempelvis välja var och vad de vill leka med. Vårt mål är att varje lärmiljö ska vara stimulerande utifrån varje barns behov. 

 

Interkulturellt 

 

 

Förskola och hem

Vi vill skapa ett förtroendefullt samarbete med hemmet och genom tambursamtal och blogginlägg i Unikum låta föräldrarna bli delaktiga i vår verksamhet.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: