Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund - Solen

Skapad 2018-09-10 13:59 i Leklandia Heby
Förskola
Pedagogisk planering - värdegrund

Innehåll

Läroplansmål: 

KOMPISTEMA 2019/2020 

- förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra. 

 

KOMPISTEMA 2018/2019 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar:

 1. öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar
 2. förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra
 3. sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen
 4. förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning

Bakgrund: 

KOMPISTEMA 2019/2020 

Solen och Stjärnan kommer ha ett nära samarbete och, och på så sätt blir det en ny barngrupp och nya pedagoger. Vi har valt att fokusera på ett kompistema samt normer och värden för att vi ska lära känna varandra, återknyta gamla och nya kontakter, få en vi känsla och en trygghet. Detta är något som vi kommer arbeta med under hela hösten. 

 

 

KOMPISTEMA 2018/2019 

Vi startar upp terminen med både nya barn och nya pedagoger i gruppen. Vi behöver lära känna varandra samt att barnen utforskar sin plats i barngruppen. Barnen behöver påminnas och lära sig hur man är en bra kompis samt hur gruppen kan fungera tillsammans. (Mål 1-3). Därför har vi valt att arbeta med kompistema.  

Vi i arbetslaget har diskuterat hur vi ska närma oss målet som handlar om människors lika värde (Mål 4). 

Förväntat resultat:

KOMPISTEMA 2019/2020

Vi strävar efter att barnen känner en trygghet, att barnen ska trivas tillsammans samt att barnen ska ha utvecklat en förståelse för vikten av att ta hänsyn till varandra. 

 

KOMPISTEMA 2018/2019 

När vi har nått målen vill vi se och höra att barnen på Solen visar sina kompisar och pedagoger respekt. Vi vill se att barnen med hjälp av en vuxen reder ut missförstånd och konflikter som uppstår, samt att konflikterna har minskat. Vi vill att alla barn upplever en trygghet på förskolan  och att det är en bra sammanhållning i barngruppen. Vi vill också att barnen ska få en fördjupad förståelse och en förmåga att samtala om olika etiska dilemman som uppstår i deras vardag. 

 

Utbildning - Undervisning:

KOMPISTEMA 2018/2019 

Vi kommer ha kompistema fortlöpande under hela hösten och använda Tio små kompisböckerna med Kanin och Igelkott. Vi kommer att läsa böckerna och ha frågeställningar/diskussioner som är i barnens nivå samt ge barnen olika aktiviteter.  Vi kommer dagligen att skapa, upprätthålla och förmedla en levande värdegrund. 

 

 

KOMPISTEMA 2018/2019 

Vi kommer att arbeta med kompistemat under hela hösten. Vi använder oss utav materialet " De tio kompisböckerna" med Igelkott och Kanin samt med tillhörande handdockor som är Igelkott och Kanin.  Vi kommer att dela upp barnen i mindre grupper för att skapa ett lugn när vi gör våra planerade aktiviteter. Vi har tänkt använda oss utav dokumentationskameran när vi läser böckerna, så att alla barn ska få möjlighet att se bilderna i böckerna. Våra planerade aktiviteter kommer utgå de aktiviteter som finns till varje bok, men vi kommer anpassa aktiviteterna utifrån vår barngrupp. 

Vi lånar böcker på biblioteket där människors olikheter och lika värde tas upp på olika sätt. Vi kommer att lägga in böckerna i vårt bibliotek och sedan kommer vi att observera barnen hur de tar sig an detta och ser hur vi kan spinna vidare på det. 

Uppgifter

 • Kulturveckan

 • Vänta på din tur

 • v. 34

 • v. 35

 • v. 36

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: