Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema: Hunden Max Hundgruppen

Skapad 2018-09-10 14:23 i Nolängens förskola Ale
Förskola
Vi vill med "Hunden Max" som tema, utforska och upptäcka tillsammans med barnen. Vi sjunger sånger, pratar, läser böcker, pysslar och funderar över olika dilemman.

Innehåll

Bakgrund

Vi har valt att arbeta med temat "Hunden Max". Vi har ett bra grundmaterial så som sånger, ramsor och figurer (gosedjur) .

Vi vill med temat utforska och upptäcka vår omvärld. Vi har särskilt fokus på att temat ska väcka nyfikenhet hos barnen och stimulera deras språkutveckling, matematik och naturkunskap.

Genom variation och upplevelser stimuleras fantasin och olika sinnen.

Vi ska på olika sätt dokumentera våra upplevelser tillsammans med barnen. Vi ska använda digitala verktyg som ipad och dator för att upptäcka och för att dokumentera med.

 

Förutsättningar

Vi är en grupp på 10 barn och 2 pedagoger. Hunden Max  kommer och hälsar på oss under samlingen tisdag till torsdag. Barnen är indelade i två grupper, som under "sin dag" får göra aktiviteter i mindre grupp.

Vi pedagoger ansvarar för temat vars en vecka.

 

Mål

Vår ambition är att få med de flesta av målen ur Förskolans läroplan (LpFö98 rev 2010). Vi bockar av målen i ett lotusdiagram.

Arbetssätt

Genom Hunden Max tar vi upp olika dilemman i samlingen.

Vi sjunger och gör rörelselekar kopplade till veckans tema med Hunden Max

Vi använder olika material och arbetssätt och skapar olika saker.

Vi lånar sagoböcker och cd skivor från biblioteket och lär oss.

Arbetsplan

Vi har en plan för vilka teman vi ska ta upp i gruppen. Samtidigt är vi uppmärksamma och lyhörda på barnens intressen genom hela temaarbetet.

V. 41 Hunden Max kommer till oss i Hundgruppen - Lövpyssel

V. 42 Max har plockat löv och kottar - Hösttavla

V. 43 Max är förkyld. Vad ska han tänka på?- Trycka händer

V. 45 Max får en vän, ekorren Lisa

V.46 Max och Lisa leker med bilar

v.47 Max och Lisa blir osams -göra en ekorre, måla toa rullar.

v.48 Max och Lisa kan dela med sig- göra färdigt ekorrarna

V.49 Max introducerar julsånger - julpyssel vi målar granar

v.50 Max har med sig pepparkaksdeg- pepparkaksbak

V.51 Max klär granen - vi pysslar grankulor.

V. 3 Julgransplundring- Vintertavlor

V. 4 Kroppen- huvud, vad har vi i ansiktet? - göra egna ansikten

V. 5 Kroppen- munnen och munmotorik vi gör puss kort!

V.6 Kroppen- näsan-lukta. och öronen-lyssna

V.7 Kroppen- ögonen- se, repetition på lukta och lyssna

V.8 Kropppen - repetition på munnen, näsan, ögon och öron

V. 9 Kroppen- Armar, händer, fingrar - göra handtryck

V. 10 Kroppen- Ben, fötter, tår - göra fottryck

V 11 Skada sig, plåster och förband - måla dockor

V.12 Hälsovecka- röra på kroppen, bygga hinderbanor - göra färdigt dockor

V. 13 QR-koder- hitta sånger

V. 14 Inför påsk- påskpyssel - så krasse

V. 15 Inför påsk- påskpyssel - kycklingar av fottryck, kycklingpinne 

V. 16 Påskfirande med påsklunch

V. 17 Vi spelar på instrument - tillverkar marackas

V. 18 Allt växer så det knakar - plantera tomatkärnor -skogstur

V. 19 Skräpplockarvecka

V. 20 Nolloppet

V. 21 QR-koder- hitta sånger, repetition - 3-kamp ute

V.22 Repetition

V.23 Repetition

V.24 Avslutning av Hunden Maxtemat med Hundfest

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: