Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Jord - NTA år 2

Skapad 2018-09-10 16:35 i Västra skolan Hudiksvall
I temat undersöker vi olika egenskaper hos några jordarter och hur olika egenskaper påverkar växters möjlighet att gro och växa.
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Du kommer att få lära dig om jord. Vi undersöker jord, vad den består av och vilken betydelse innehållet har för naturen och miljön. Hur blir det jord?

Innehåll

Beskrivning

I temat Jord studerar eleverna vanliga beståndsdelar i jorden, hur dessa bildas och vilka egenskaper de har. Temat är indelat i tre ämnesområden - "Komposten", "Jordens beståndsdelar" och "Sambandet mellan jord och växters tillväxt".

Temat jobbar med att förstärka barnens förmåga att arbeta undersökande - med förutsägelser, undersökningar, samtal, anteckningar och redovisningar av olika slag.

Genom enkla test lär sig barnen att identifiera sand, lera och humus i jord. Genom att göra experiment över längre tid, undersöker barnen hur växter och deras rötter växer i olika jordmåner.

De studerar också hur växter bryts ned med hjälp av maskar och blir en del av jorden. De undersöker också "vanlig jord", den jord som finns vid skolan, genom att tillämpa vad de lärt sig.

 

Arbetsgång

Temat består av 11 uppdrag

Uppdrag 1: Vad finns i jord?
Eleverna undersöker ett jordprov och delger varandra vad de vet och vad de skulle vilja veta om jord.

Uppdrag 2a: Vad händer när växter dör?
Tillsammans skapar eleverna två komposter, en med mask och en utan mask. De diskuterar vad som kommer att ske i komposterna.

Uppdrag 2b: Daggmasken.
Eleverna analyserar innehållet i komposterna och noterar resultatet.

Uppdrag 3: Undersök sand, lera och humus.
Eleverna undersöker jordprover av sand, lera och humus.

Uppdrag 4: Vad händer omskakade jordprov?
Eleverna studerar och jämför torr och våt jord. Jordproverna får stå en tid.

Uppdrag 5: Vad har hänt jordproven?
Eleverna jämför jordproverna när de har fått stå i ett dygn.

Uppdrag 6: Vad finns i blandningen?
Eleverna identifierar vad som finns i blandningen.

Uppdrag 7: Odla växter i olika jordmåner.
Elever sår frön i fyra olika typer av jord. De noterar växternas tillväxt.

Uppdrag 8: Varför har växter rötter?
Eleverna planterar frön i provrör, för att studera hur rötter utvecklas

Uppdrag 9: Kan jord hålla kvar vatten?
Eleverna studerar hur snabbt vatten passerar sand och lera.

Uppdrag 10: Vad har hänt i komposten?
Eleverna observerar vad som finns i komposterna och diskuterar de förändringar de har noterat.

Uppdrag 11: Undersök jorden vid skolan.
Eleverna designar tester för att beskriva jordarten vid skolan.

Varje undersökning börjar med att barnen funderar på vad de redan vet och gör en förutsägelse.
Därefter genomför de sitt försök och jämför resultatet med sin förutsägelse.
Det är viktigt att de hela tiden noterar sina erfarenheter och resonerar om iakttagelser och slutsatser.
Uppdraget avslutas alltid med ett samtal i klassen kring dagens uppdrag och vad vi lärt oss.

Mål för temat

Tema Jord ska bidra till att eleverna skaffar sig kunskap om::
- vad jord består av
- hur man känner igen olika sorters jord
- jordens betydelse för de levande organismerna och för människan

Lgr 11

Syfte

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor. På så sätt ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika informationskällor. Genom undervisningen ska eleverna också utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder.

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Bi  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  Bi  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  Bi  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  Bi  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Bi  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Bi  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  1-3

Matriser

NO
Generell bedömningsmatris för NTA, år 1-3

NO, 1-3 NTA

>>>
>>>
>>>
>>>
Ord och begrepp
du använder några ord och begrepp när någon frågar
du använder några ord och begrepp
du använder de flesta ord och begrepp och oftast i rätt sammanhang
du använder alla ord och begrepp och i rätt sammanhang
Observera och jämföra
du observerar och gör jämförelser när någon påminner
du observerar när någon påminner och gör någon egen jämförelse
du observerar självmant och gör några egna jämförelser
du observerar självmant och gör många olika jämförelser samt jämför även med andras resultat
Tolka resultat
du får hjälp av någon att tolka dina resultat
du gör någon egen tolkning
du gör egna tolkningar av resultat och lyssnar till andras förslag
du gör egna tolkningar av resultat och väger in andras förslag innan du bestämmer dig
Dokumentera
du vill ha hjälp med förslag på dokumentation
du ger något förslag på dokumentation
du ger några förslag på hur dokumentationen kan göras och lyssnar till andras förslag
du ger egna förslag på hur dokumentationen skulle kunna göras samt väger in andras förslag innan du bestämmer dig
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: