Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ensemblespel

Skapad 2018-09-10 16:44 i Kullavik information Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Musik
Du kommer få lära dig spela i grupp och lyssna in och samspela med andra. Ni kommer få använda olika instrument.

Innehåll

Ensemblespel 7-9

 1. Mål och bedömning
  I detta område kommer eleven få öva sig att spela en låt. Detta kommer ske först enskilt och efterhand som eleven lär sig låten så kommer eleven få spela i ensemble. Först tillsammans med läraren men sen i små grupper.  


1. Kunskap som ska bedömas se matris

 1. Områdesbeskrivning

  1. Centralt innehåll
  * Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska
    musikaliska uttryck.

* Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.2. Du ska kunna:
Efter genomgående kurs ska du kunna spela en fyrackordslåt på bas, spela ackord på keyboard eller gitarr samt kunna spela melodin på keyboard tillsammans med andra i ett ensemble format.


3. Metod för att nå målen
Undervisningen kommer ske i föreläsningsform, instruktionsfilmer med hjälp av  youtube-klipp samt att öva enskilt, i helklass samt i små grupper.

 

 1. Undervisning
  Undervisningen kommer ske genom gemensam genomgångar, instruktionsvideo samt att läraren kommer gå runt och instruera individuellt.

  Tillfälle 1. Introduktion - Går igenom hela arbetsområdet, bedömningskriterier samt låten som ska spelas
  Eleverna får bekanta sig med låten genom att prova ett instrument.
  Gitarr: Lära sig två av de fyra ackorden som ska spelas
  Keyboard: Lära sig att ta alla fyra ackorden

  2. Eleverna forsätter jobba med samma instrument.
  Gitarr: Lära sig de återstående två ackorden och kunna spela alla fyra ackord
  Keyboard: Lära sig att spela melodin flytande och även prova att spela melodin
  medan en annan elev spelar ackorden.
  3. Gitarrister och keyboardister spelar låten tillsammans.
  4 Gemensam introduktion på hur man ska spela bas. Efter introduktion övar eleverna
  tillsammans i smågrupper och alla får prova att spela bas.
  5. Uppspelning sker i slutet av denna lektion och filmas. 2. Visa lärande
  Eleven kommer kunna visa sitt lärande genom att titta på instruktionsvideo och lära sig sin del. Efter det kommer eleven kunna lära sig genom att spela i olika gruppkonstellationer. Eleven kommer även att prova på fler instrument och därmed visa att eleven kan ta sitt kunnande och förståelse från ett instrument över till ett annat.  

  Bedömning kommer ske genom uppspelning i små grupper men stor vikt kommer även läggas i förmågan att kunna disponera sitt eget arbete, ta in information och träna enskilt för att kunna komma så bra förberedd som möjligt när eleven ska spela i ensemble senare under arbetsområdet.  

Matriser

Mu
Matris ensemble 7-9

Rubrik 1

E
C
A
Melodispel
På piano
Eleven kan spela enkla melodier med viss tajming.
Eleven kan spela enkla melodier med relativt god tajming.
Eleven kan spela enkla melodier med god tajming.
Basspel
På elbas
Eleven kan spela enkla basstämmor med viss tajming.
Eleven kan spela enkla basstämmor med relativt god tajming.
Eleven kan spela enkla basstämmor med god tajming.
Ackordspel på gitarr och piano.
Eleven har inte visat att han/hon kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byta ackord med visst flyt.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med gott flyt.
Spela tillsammans
Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven anpassar sin stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven anpassar sin stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: