Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematikbedömning åk 2

Skapad 2018-09-10 17:22 i Kulparkskolan Lunds för- och grundskolor
Riktmärken för bedömning åk 1-3
Grundskola 1 – 3 Matematik

Bedömning för åk 2

Innehåll

 

 

 

Matriser

Ma
Bedömningsmatris i matematik 1-3

Godtagbara kunskaper ht åk 2
Godtagbara kunskaper vt åk 2
Taluppfattning
Talraden
Eleven räknar till 115
Eleven kan börja på ett givet tal och räkna uppåt (börja på 79 och räkna till 101)
Eleven kan räkna nedåt från 28(stoppa vid 19).
Eleven vet vilket tal som kommer efter (talområde 0-200)
Eleven vet vilket tal som kommer före(talområde 0-200)
Eleven kan hoppa 5-hopp (0-50)
Subitisering/Att se antal utan att räkna
Eleven kan uppskatta hur många föremål som ligger på bordet när jag bara sett dem i ett par sekunder (18)
minskning/skillnad
Eleven kan förklara minskning/skillnad med hjälp av en räknehändelse. (0-20)
Fler/färre
Eleven kan se ett antal föremål och tänka ut hur många det är om det blir fler eller färre (utgå från 15)
Uppdelning av tal
Eleven vet hur många föremål min lärare har gömt i sin hand (dela upp talet 10-19)
Hälften/dubbelt
Eleven kan tänka ut uppgifter kring dubbelt och hälften och förklara hur jag tänker (12, 50, 100, 15)
talens grannar
Eleven kan skriftligt talens grannar 0-50
Eleven kan skriftligt talens grannar 0-100
Storleksordna tal
Eleven kan skriftligt storleksordna tal 0-100
Eleven kan skriftligt storleksordna tal 0-200
Dela upp tal
Eleven kan skriftligt dela upp tal inom talområdet 0-15
Beräkna
Addition
Eleven kan göra beräkningar inom talområdet 0-20 med tiotalsövergång
subtraktion
Eleven kan göra beräkningar inom talområdet 0-20
multiplikation
Eleven kan göra beräkningar inom talområdet 0-10
Positionerna
Eleven förstår siffrors värde (ental, tiotal)
Bråk
Eleven kan beskriva och namnge en halv och en fjärdel.
likhetstecknet
Eleven förstår likhetstecknets betydelse inom addition och subtraktion 0-10
Problemlösning
Eleven kan lösa en enkel problemuppgift.
Eleven kan lösa en enkel problemuppgift i flera steg.
Mäta
tid
Eleven kan kvart i och kvart över,uppskatta tid, samt månaderna.
Eleven kan beräkna enkla tidsskillnader (hel, halv, kvartar)
Mäta
längd
Eleven kan mäta med linjal, måttband och dyl. (m, cm) samt vet skillnaden på linje och sträcka.
Eleven förstår samband mellan meter och centimeter.
Mäta
massa
Eleven kan använda en balansvåg
Eleven kan använda en balansvåg och förstår vikterna kg och g.
Tallinjen
Eleven kan sätta ut tal på en tallinje (0-20, 20-40)
Eleven kan sätta ut tal på en tallinje (10-30, 50-70)
Mäta
volym
Eleven kan jämföra volym i olika kärl och vet varför man mäter volym
Geometri
Eleven kan rita vidare på en påbörjad symmetri.
Eleven kan beskriva två och tredimensionella former; kub, rätblock, klot, kon, cylinder
Statistik
Eleven kan göra och avläsa stapeldiagram
Mönster
Eleven kan fortsätta en talföljd. ex. 3-hopp,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: