Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 6 2018-2019

Skapad 2018-09-10 18:35 i Lane Ryrs Skola Uddevalla
Upptäck och utveckla din förmåga att använda svenska språket i olika situationer!
Grundskola 6 Svenska
Vi kommer bland annat att träna på att diskutera och redovisa muntligt, prata om olika sätt att plugga, prata om olika dialekter och våra nordiska grannars språk och så förstås läsa många bra böcker och skriva många olika sorters texter.

Innehåll

Kursplanens syfte

Syftet med undervisningen är att utveckla det svenska språket både skriftligt och muntligt.

Du ska utveckla - konkretisering av syftet

Du ska under arbetets gång utveckla din förmåga att:

 • läsa med flyt både högt och tyst
 • läsa, förstå och tolka texter
 • kunna använda dig av stavnings- och skrivregler,
 • muntligt berätta, redovisa och delta i diskussioner
 • reflektera över och återberätta litteratur 
 • skriva olika sorters texter 
 • ge och ta emot konstruktiv kritik och kunna bearbeta dina egna texter efter respons
 • känna till något om dialekter, våra minoritetsspråk och nordiska språk

Kommer att bedöma/dokumentation

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

läsa med flyt

läsa och förstå

hantera stavnings- och skrivregler
berätta muntligt
redovisa muntligt och skriftligt 
skriva olika sorters texter 
ge och ta emot konstruktiv kritik 
bearbeta dina egna texter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: