Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande texter och tal

Skapad 2018-09-10 19:26 i Furulidsskolan Kungsbacka Förskola & Grundskola
En pedagogisk planering där eleven får lära sig hur man skriver och argumenterar för en åsikt.
Grundskola 5 Svenska
En argumenterande text skriver du för att övertyga någon. Om du tycker att något är fel eller har en bra idé, så kan du till exempel skriva en insändare till en tidning. Du kan också skriva till politiker, rektorn på skolan, elevrådet eller liknande.

Innehåll

Du ska få lära dig hur en argumenterande text är uppbyggd, hur en åsikt och ett eller flera argument presenteras samt hur man använder språket för att påverka någon.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla dina kunskaper i att:

 • förstå syftet med en argumenterande text
 • lära dig hur en argumenterande text är uppbyggd, hur man presenterar en åsikt och ett eller flera argument
 • lära dig hur man kan använder språket för att påverka någon
 • på egen hand kunna planera och skriva en insändare om ett valfritt ämne

Bedömning - vad och hur

Dessa förmågor kommer att bedömas:

Förmågan att:

 • förstå syftet med en argumenterande text
 • kunna presentera en åsikt med underbyggda argument i en tydlig och begriplig text samt muntligt
 • kunna använda strukturen för en argumenterande text
 • kunna använda de språkliga drag som är typiska för argumenterande text 
 • Uttrycka dig argumenterande i skrift och tal

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: