Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokstavsresan

Skapad 2018-09-10 19:39 i Tornets förskola Visa kommun
Ett arbete med en grupp 3-åringar som beskriver hur vi på ett lekfullt sätt arbetar med bokstäverna i alfabetet.
Förskola
Genom en resa i bokstävernas värld möter vi barnens intresse för sitt namn och sina bokstäver.

Innehåll

Syfte

Syftet med bokstavsresan är att barnen på avdelningen ska få möjlighet att bekanta sig med bokstäverna i alfabetet samt med sitt namn, på ett lekfullt, nyfiket, kreativt och spännande sätt. 

Målkriterier

Barnen på avdelning utvecklar en förståelse för hur deras första bokstav i sitt namn ser ut. 

Barnen på avdelning utvecklar sin förmåga att känna igen sitt namn.

Barnen på avdelning utvecklar ett intresse för bokstäverna i sitt namn och i alfabetet. 

 

Aktiviteter

Varje morgonsamling får barnen sätta upp sina namnlappar på tavlan. Vi benämner och samtalar om deras första bokstav. 

Varje vecka träffar vi en ny bokstav som vi bygger upp lekfulla aktiviteter runt.  

 

Kopplingar till läroplanen

  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: