Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kända tal och talare

Skapad 2018-09-10 20:14 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 8 Engelska
Vi ska under ett par veckor arbeta i grupper om kända tal och talare. Vilka var de? Varför är de kända? Varför blev deras tal känt?

Innehåll

Ni kommer att bli indelade i grupper och bli tilldelade en känd talare och deras kända tal. Ni ska sedan i gruppen söka information om personen och detta ska mynna ut i en poster som ni i gruppen ska tillverka tillsammans. Vem var personen? Var levde denna? Varför blev denna känd? Vissa av frågorna ni ska besvara i era posters tillsammans. 

När denna uppgift är klar ska ni vara beredda att presentera ert arbete på engelska i små grupper. Detta görs i tvärgrupper vilket innebär att varje gruppmedlem måste läsa på för att vara förberedd inför den muntliga uppgiften. De andra i gruppen ska vara redo att kunna ställa frågor om det är något de undrar och ni ska vara pålästa så ni kan besvara dem så gott ni kan. 

När gruppuppgiften är klar ska var och en lyssna på det kända talet och analysera det utifrån de retoriska medel vi arbetat med. Hur uttrycker sig talaren? Vilka retoriska medel använder sig talaren av? Var noga med att ge konkreta exempel från talet för att styrka era argument. 

Vi kommer också arbeta med hörförståelse under arbetets gång som kommer vara en form av övning kring era kända talare. 

 

 

Uppgifter

 • Grupparbete.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9

Matriser

En
Kända tal och talare

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva
Formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande samt kan formulera sig med ett i någon mån anpassat språk.
Formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande samt kan formulera sig med viss anpassning.
Strategier
Kan välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategi som i viss mån löser problem i både talad och skriftlig interaktion.
Kan välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i både talad och skriftlig interaktion.
Kan välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i både talad och skriftlig interaktion.
Inhämta information
Förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i olika slags texter samt översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i olika slags texter samt välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i olika slags texter samt välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Tala
Formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. Uttrycka sig enkelt och begriplig samt kan i någon mån anpassa sitt språk.
Formulera sig relativt enkelt, relativt begripligt och relativt sammanhängande. Uttrycka sig tydligt och begripligt och med visst flyt samt kan uttrycka sig med viss anpassning.
Formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande samt formulerar sig med viss anpassning. Uttrycka sig tydligt och med flyt kan uttrycka sig med viss anpassning.
Röd tråd
Du framför ditt innehåll på ett förståeligt sätt med en röd tråd.
Du har planerat din presentation.
Du har planerat din presentation, har en genomtänkt och en tydlig avslutning.
Korrekthet
Du formulerar dig enkelt och begripligt med fraser och meningar, trots en del språkliga fel.
Du formulerar dig enkelt och ganska tydligt med ord, fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt lite anpassat till syfte, mottagare och situation.
Uttal
Uttalet är bra nog så att redovisningen går att förstå och eleven försöker ha engelsk språkmelodi.
Eleven har engelsk språkmelodi som gör redovisningen tydlig.
Eleven har god engelsk språkmelodi och redovisningen är mycket tydlig.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: