👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa och skriva

Skapad 2018-09-10 21:05 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Arbete med att läsa och skriva 30 min/dag ca 3dagar i veckan.
Grundsärskola 1 – 6 Svenska
Intensiv lästräning För elever som bedöms vara i behov av extra anpassingar i läsning rekommenderas individuell, intensiv och lärarledd lästräning, förslagvis 3-5 ggr/vecka i ca 20-30 minuter per gång under en 5-10 veckors period. Syftet med den intensiva, individuella lästräningen är att öka elevens fonologiska medvetenhet och avkodningsförmåga/läshastighet.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din kunskap om sambandet mellan ljud och bokstav så du både kan läsa ihop bokstavsljud till ord samt dela upp ord i bokstavsljud. 

Du ska utveckla din förmåga att läsa ord som ordbilder samt förstå vad orden betyder.

Du ska utveckla din kunskap om hur skriftspråket är uppbyggt med mellanrum mellan ord. 

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

Skriva: Din förmåga att

 • känna igen några elevnära ordbilder (logografiskt)
 • se likheter och olikheter mellan ordbilder
 • med stöd av bilder skriva ord och meningar
 • medverka i att skriva och strukturera texter genom att använda mellanrum mellan orden
 • skriva ord som helheter (logografiskt eller ortografiskt)
 • använda ljudning när så behövs
 • känna igen alla bokstäver

Läsa: Din förmåga att

 • läsa vanligt förekommande ord som ordbilder (logografisk avkodning)
 • ta hjälp av ordbilder för att ljuda samman bokstäver i ord (enkel ljudning)
 • känna igen bokstäverna i elevnära ordbilder
 • med stöd av bilder läsa berättande texter med kända ord och bekant innehåll 
 • använda enkel eller avancerad ljudning när så behövs
 • känna igen alla bokstäver

Hur ska det bedömas?

Vi kommer att bedöma hur långt du har kommit i din läs- och skrivutveckling utifrån Skolverkets bedömningsstöd "Gilla, läsa, skriva". Vi följer din läs- och skrivutveckling genom att fylla i Skolverkets observationsschema.

 

Undervisning och arbetsformer

Vi gör olika övningar på Ipads och i arbetsböcker där du utifrån din utvecklingsnivå tränar på:

 • språklig medvetenhet
 • bokstävernas form, och ljud samt ljuda samman dem till ord
 • att lyssna ut vilka bokstavsljud som finns i ord och skriva dem 
 • skriva texter med mellanrum mellan orden och avsluta meningen med punkt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå texter.
  Sv  4-6
 • Alfabetet och den alfabetiska ordningen. Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  4-6
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan med stöd av bilder läsa berättande texter med kända ord och bekant innehåll.
  Sv  E 6
 • Genom att svara på frågor om innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.
  Sv  E 6
 • Eleven kan med stöd av bilder skriva ord och meningar.
  Sv  E 6