👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spela & Sjung! Åk 3 Ht-2019

Skapad 2018-09-10 22:41 i Vänge skola Uppsala
Grundskola 3 Musik
Nu när du vet vad tajming är, börjar vi bygga samspel tillsammans och vi använder alla bandinstrumenten. Vi samkör gitarrerna, elbasarna, trummorna och pyntar med keyboard på melodin. Efter turen med vår raggarbil drar vi igång övningen med luciatåget, som inte ska lämna ett öga torrt på Luciadagen. Hänger ni med?! VRRROOOOOM…….

Innehåll

 Uppsjungningsövning :-o

Mål för dig som elev:

När du når slutet på höstterminen ska du kunna…

 • sjunga sånger i kanon, stämsång och sånger med budskap.
 • samarbeta i storgrupp med att spela melodi-, bas-, ackord- och slagverksinstrument.
 • känna till vad ackordschema, takt, perioder är.
 • tajma ditt instrument med resten av instrumenten i storgruppen.
 • använda begreppen puls, rytm, klang och dynamik när vi resonerar om vårt musicerande.
 • veta skillnaden på ett gott samarbete i musiken och ett som behöver förbättras.       

 Så här arbetar vi:

 • Vi sjunger sånger i kanon, stämsånger och sånger som förmedlar ett budskap, samtidigt som vi leker med  klang och dynamik.
 • Vi lär oss att förstå greppdiagram och ackordschema. Vi lyssnar, härmar och kör stafettkomp. 
 • Vi spelar basstämma på elbas, vi spelar ackord på gitarr och melodi på keyboard, vi håller puls med trumsetet.
 • När vi utvärderar vårt spelande och sjungande (musicerande), försöker vi vara tydliga med hjälp av musikbegrepp. Vi pratar om hur vi bäst kan samarbeta för att tajma våra instrument med varandra  –  vi hittar svänget i musiken.

 Kunskapskrav – utvärderas fortlöpande under lektionerna:

Din förmåga att...

 • sjunga tillsammans med andra.
 • spela enkel anpassad melodi på melodiinstrument.
 • spela enkel anpassad basstämma på elbas.
 • spela ett ackord i taget (stafettkomp) på ackordsinstrumentet gitarr.
 • spela enkel anpassad rytm på slagverksinstrumentet trumset.
 • sjunga och spela med tajming.
 • bidra till utvärdering av gemensamma resultat.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
  Mu  E 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
  Mu  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
  Mu  E 6
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
  Mu  E 6

Matriser

Mu
Höstterminen 2017, Åk 3

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Sjunga tillsammans
Förmåga att delta i sång med rytm, klang och dynamik.
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
Du deltar inte i gemensam sång
Du försöker sjunga med och göra ditt bästa för att följa rytm och tonhöjd i sångerna
Du sjunger med och bidrar till att göra sångernas rytm och tonhöjd tydliga och säkra
Spela melodi
Förmåga att härma och spela anpassade melodistämmor.
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
Du deltar inte i att spela melodi
Du försöker härma och gör ditt bästa för att spela melodi
Du har härmat och kan nu spela hela melodin
Spela basstämma
Förmåga att härma och spela anpassade basstämmor.
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
Du deltar inte i att spela basstämman
Du försöker härma och gör ditt bästa för att spela basstämman
Du har härmat och kan nu spela hela basstämman
Spela slagverksstämma
Förmåga att härma och spela anpassade slagverksstämmor.
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
Du deltar inte i att spela slagverksstämma
Du försöker härma och gör ditt bästa för att spela slagverksstämman
Du har härmat och kan nu spela hela slagverksstämman
Spela ackord
Förmåga att härma och kompa med ackord.
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
Du deltar inte i att spela ackord
Du kan härma och gör ditt bästa för att spela ett ackord i taget på rätt ställe i låten
Du kan spela båda ackorden på rätt ställe i låten
Spela tillsammans
Förmåga att sjunga och spela med tajming.
Du deltar inte i att öva tajming
Du försöker samspela och gör ditt bästa när vi övar tajming
Du bidrar till god tajmingen i vårt storband
Utvärdera arbetet
Förmåga att resonera om ditt eget och andras musicerande.
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
Du deltar inte när vi pratar om vårt musikarbete
Du funderar kring vårt musik- arbete och försöker göra ditt bästa genom att förklara hur det ska bli bättre
Dina beskrivningar om hur vårt musikarbete kan förbättras, ger tydligt ett bättre resultat