Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läslyftet kanel och kanin

Skapad 2018-09-11 08:22 i Gemensamt i Ludvika Ludvika
Förskola
Projektet utgår ifrån barnens intresse för varandra. Vem är du och vem är jag? Vår ambition är att utveckla barnens medvetenhet om sig själva och förståelse för varandra samt ansvar för sina handlingar. Var går mina och kompisarnas gränser och hur förstår jag om kompisen vill ha en kram eller inte?

Innehåll

Vart är vi?

Vi ser att barnens intressen just nu är att försöka behärska sin kropp. De utvecklar sin motorik och övar på sin språkliga förmåga. Vi har valt att fördjupa dessa områden med hjälp av Kanel och Kanin boken. Boken innehåller små dikter om olikya kroppsdelar. Bokens innehåll kopplas till barnens vardag och utvecklar deras språk och motorik. Vi vill att barnen på ett glädjefullt sätt ska få syn på sin kropp och dess möjligheter.

 

Vart ska vi? 

Genom att introducera Kanel och Kaninboken av Ulf Stark och Charlotte Ramel ger vi barnen en ingång till att få syn på kroppen på ett nytt sätt. Vi vill att boken ska stimulera barnens språkutveckling, få upptäcka sina olika kroppsdelar på ett lekfullt sätt, tillsammans med Kanel och Kanin. De ska få måla av sin kropp, hand, fot och jämföra storlek, form mm. Vi  vill att de ska få känna på olika material,vatten, deg, sand, färg mm och uppmärksamma dem på att de kan använda sin kropp till att göra olika mönster och avtryck. Med hjälp av projektorn vill vi att barnen ska få uppleva, musik och film som stimulerar barnen till rörelse.

 

 

Hur gör vi?

Vi läser boken och arbetar med olika kroppsdelar. Vi arbetar efter vad barnen visar för intresse för kroppen. 

Vi fördjupar oss i olika kroppsdelar som tex örat. Vad finns i örat för att vi ska höra? Bl.a. trumhinna, hammare mm. 

Vi räknar antalet kroppsdelar tex två ögon, en näsa, en rumpa med två skinkor, många fingrar, hårstrån osv för att få med räkneord och mängdantal.

Sånger om kroppen. Vi dansar och uppmärksammar att vi använder hela kroppen i detta.

Mycket fokus på läsa - lyssna - förstå. Vi läser dikterna om kroppen och Kanel och Kanin och pratar tillsammans om vad som händer. Vi arbetar med samma bild och dikt under en längre tid för att skapa djupare förståelse och för att ge alla barn möjlighet till detta.

Vi testar att bygga kroppar och ansikten med olika konstruktionsmaterial, duplo, klossar mm. 

Vi övar på att säga stopp utan att ta till fysiska handlingar och på att respektera när någon annan gör detta.

 

 

Vi synliggör att vi kan se olika ut och att vi kan olika saker, men att alla är lika mycket värda.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: