👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digital kompetens, INMDIG5

Skapad 2018-09-11 08:27 i Stiernhööksgymnasiet i Rättvik Rättvik
En planering utifrån gymnasiesärskolans kurs, INMDIG5
Gymnasiesärskola Information och kommunikation
DIGITAL KOMPETENS omfattar kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som är nödvändiga för att granska och värdera information och källor.

Innehåll

Presentation av ämnesområdet

Följande kommer att ingå i arbetsområdet:

- Använda Word i Office 365

- Unikum

- E-posthantering

- Källkritiskt förhållningssätt

- Källkritik

- Källkritik på nätet

- Etik och moral på nätet, kränkningar och upphovsrätt

-Teams

-Skola24

-Skriva ut bilder i färg.

Syfte

Eleverna ska utveckla sina kunskaper om olika former av extern och intern information och kommunikation samt förmåga att utföra uppgifter inom området. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om begreppen information och kommunikation samt om utvecklingen av informationssamhället. Eleverna ska utveckla sin förståelse av vad det innebär att leva i ett informationssamhälle. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att kritiskt granska information.

 

Arbetssätt

- Diskutera och samtala

- Arbeta i office 365

- Se på olika sorters medier

- Arbeta i Teams

- Följa instruktioner

_Skriva ut bilder

- Göra alla momenten med hjälp av lärare och projektorn. Steg för steg.

-Repetera, repetera.

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Utvecklingen av informationssamhället och dess betydelse för individ och samhälle.
  Inm  -
 • Sökning, hantering och kritisk granskning av information på internet.
  Inm  -
 • Datasäkerhet.
  Inm  -
 • Etik och sekretess i samband med digital kommunikation.
  Inm  -

Matriser

Inm
Digital kompetens, INMDIG5

Rubrik 1

Eleven medverkar i att starta upp och logga in på olika tekniska plattformar, ex datorer, surfplattor och mobiltelefon Eleven starta upp och logga in på olika tekniska plattformar, ex datorer, surfplattor och mobiltelefon med visst stöd. Eleven starta upp
Betyg E
Nivå 2
Betyg C
Nivå 3
Betyg A
Aspekt 1
Beskriva
Eleven medverkar i att beskriva informationssamhället och dess betydelse för individ och samhälle.
Eleven beskriver på ett enkelt sätt informationssamhället och dess betydelse för individ och samhälle.
Eleven beskriver på ett utvecklat sätt informationssamhället och dess betydelse för individ och samhälle.