Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Det svenska rättssystemet

Skapad 2018-09-11 09:07 i Trollbodaskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Samhällskunskap
Varför får vi inte göra som vi vill i samhället? Varför måste vi följa regler som är tråkiga?

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Kunskaper om samhället ger oss verktyg så att vi kan orientera oss och ta ansvar för vårt agerande. Vi ska få en förståelse för våra egna och andras levnadsvillkor och hur individer och samhället påverkar varandra. Vi ska lära oss att analysera hur det svenska rättssystemet är uppbyggt och fungerar samt hur det påverkar och påverkas av politiken och vi som människor. Vi ska även titta på de mänskliga rättigheterna för att synliggöra alla människors lika värde. Under detta arbete kommer vi även att träna på förmågan att söka information om samhället samt hur vi kritiskt kan granska informationen.

Hur ska vi arbeta?

Under detta arbetsområde kommer vi använda samhällsboken som en grund för våra nya kunskaper (Kapitlet "Lag & rätt" s.55 - 86 + "Massmedier" s. 216 - 226). Vi kommer även att möta andra texter, genomgångar och diskussioner i både grupp och helklass. För att träna på analysförmågan kommer vi arbeta en hel del med anteckningsmetoder och då även få träning i studieteknik.

Vad ska du lära dig?

När ämneskursen är slut förväntas du kunna…

1. Du ska veta vad som menas med brott och kunna ge exempel på olika typer av brott

2. Du ska veta vad som menas med en förundersökning och beskriva hur den går till

3. Du ska känna till de olika misstankegraderna 

4. Du ska veta vad som händer under en rättegång, vad de olika personernas titlar heter

5. Du ska veta vad som menas med påföljder och kunna ge exempel på olika typer av påföljder för olika typer av brott

6. Vilka olika domstolar som finns

7. Du ska veta vilka uppgifter kriminalvården har

8. Du ska veta hur normer och lagar kommer till och hur de påverkas av varandra

9. Du ska kunna hämta information om samhället från olika statistiska tabeller 

10. Du ska i dina diskussioner och förklararingar kunna använda de centrala begrepp och modellerna som finns i samhällskunskapen 

 

Våra nya kunskaper kommer bedömas genom…  

• ett aktivt deltagande under lektioner och diskussioner (rätt sorts aktiviteter där dina kunskaper framgår)

• ett avslutande prov, vecka 49

De nya kunskaperna kommer bedömas i relation till kunskapskraven i Lgr 11 (se nedanstående punkter).

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
  Sh  7-9
 • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
  Sh  7-9
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  7-9
 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
  Sh  7-9
 • Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  E 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
  Sh  E 9
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sh  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: