Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska tala, samtala och lyssna- SVA

Skapad 2018-09-11 13:24 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk
Vi kommer att träna på hur man bäst presenterar något muntligt, hur man samtalar och deltar i en diskussion samt hur man är en bra lyssnare!

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Genom undervisningen i svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt talspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. 

 

Bedömning - vad och hur

Vad;  Jag bedömer din muntliga kommunikativa förmåga samt din förmåga att lyssna.

Hur; genom att lyssna på hur du aktivt tar del i våra  samtal och hur du presenterar något i stor eller liten grupp

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att få lära oss samtala, lyssna och tala - presentera i samtliga ämnen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  SvA  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  SvA  4-6
 • Uttal, satsmelodi och sambandet mellan betoning och betydelse.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord­ och begreppsförråd samtala om be­ kanta ämnen på ett enkelt sätt.
  SvA  E 6
 • I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  SvA  E 6
 • Eleven använder då i huvud­ sak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
  SvA  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak funge­rande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  SvA  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: