Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - läsa - SVA

Skapad 2018-09-11 13:26 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för förskoleklass i Falkenbergs kommunala skolor
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk
Vi kommer att läsa många olika böcker under året, både sådana du själv väljer men också böcker som jag väljer. Vi ska läsa individuellt, i grupp, i skolan och hemma! Vi kommer inte bara att läsa skönlitterära böcker utan även faktatexter.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa. I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa. I mötet med olika typer av texter ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

Bedömning- vad och hur

Hur; Du ska kunna läsa texter av olika slag med flyt och även kunna sammanfatta och prata om de texter du läst. Du ska dessutom kunna ge kommentarer om texten där du tolkar textens budskap samt beskriva din läsupplevelse.

Vad; När du läst eller lyssnat på en bok ska du på olika sätt berätta/skriva/rita om din läsupplevelse

 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att läsa enskilt och i grupp i skolan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  SvA  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  SvA  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  SvA  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen på ett enkelt sätt.
  SvA  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  SvA  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: