Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och rörelse Projektplanering

Skapad 2018-09-11 14:56 i Frötuna förskola Norrtälje
Förskola
På Kobben har vi dragit igång ett projekt som vi kallar Kraft och Rörelse. Vi utforskar tillsammans de olika begreppen och allt vad det innebär!

Innehåll

Projektinriktat arbetssätt innebär att vi under en period arbetar med ett bestämt innehåll. Vi väljer projekt utifrån barnens funderingar, hypoteser, teorier och intressen. För oss är det viktigt att barnen får känna att deras tankar och teorier tas på allvar och det som de uttrycker är viktigt och intressant. Tillsammans med barnen söker vi svar på deras frågor. Det är utforskandet i sig som är viktiga, inte enbart svaret. 

Det som ligger till grund för projektet är att vi pedagoger har observerat barnen i olika miljöer och på så sätt har vi fångat upp ett intresse för kraft och rörelse. Barnen rör ständigt på sig genom att exempelvis springa, hoppa och dansa. Vi har även sett att de intresserar sig för olika slags fordon och rullar olika föremål. 

 

Vad?

Förskolans gemensamma mål är Inflytande och delaktighet och pedagogiska miljöer. Vi utgår alltid från dessa mål i vårt projekt. Vi utforskar Kraft och Rörelse och kommer beröra hela läroplanen, men särkilt ämnesområdena fysik, matematik och naturvetenskap. Vad vill vi att barnen ska upptäcka? Lutande planet, gravitation, friktion, centrifugalkraft.  

Varför?

Syftet är att låta barnen utforska sin omvärld på ettt lekfullt och lärorikt sätt, genom kraft och rörelse. 

Vi vill även få barnen att förstå sitt demokratiska värde genom att få sina röster hörda. Att arbeta i mindre grupper är ett sätt att kunna nå detta. Även att förstå kompisskap, hur vi bemöter varandra. 

Vem/vilka?

Vi pedagoger och barn kommer tillsammans utforska de olika begreppen, vi lägger stor vikt att som pedagoger vara medforskare tillsammans med barnen i deras lärande och utveckling! 

 

Hur?

Vi arbetar i tre fasta mindre grupper. Vi kommer bland annat att använda oss av bildstöd och teckenstöd som arbetsverktyg i våra grupper samt i den stora barngruppen för att främja barnens språkliga förmåga och utveckling.

Gruppernas namn: Bamsegruppen, Pippigruppen och Spökgruppen.

 

Vi har ändrat våra fasta grupper till mer varierande konstellationer i grupperna, på så sätt ökar barnens delaktighet och inflytande kring de olika aktiviterna som ingår i vårt projekt. Genom att göra på detta viset får barnen möta alla barn i mindre grupper, vilket främjar utvecklingen och det sociala samspelet. 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: