Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik årskurs 1-3

Skapad 2018-09-11 15:35 i Ängbyskolan Knivsta
Pedagogisk planering för årskurs 1-3 i musik, inklusive bedömningsmatris.
Grundskola 1 – 3 Musik

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att använda röst, musikinstrument, digitala verktyg samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en musikalisk lyhördhet som gör det möjligt att i samarbete med andra skapa, bearbeta och framföra musik i olika former. Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.

Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik. Elevernas erfarenheter av musik ska utmanas och fördjupas i mötet med andras musikaliska erfarenheter. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sina kunskaper om och förståelse för olika musikkulturer, såväl den egna som andras.

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Centralt innehåll

Så här kommer vi att arbeta

Sång och rörelse

På musiklektionerna sjunger vi sånger i olika stilar och med olika sångsätt. Vi sjunger både unisont, i kanon och i växelsång. Vi sjunger både svenska och engelska låtar, i helgrupp och ibland i mindre grupper. Vi använder rösten på olika sätt, vi lär oss om röstens olika funktioner och möjligheter och utvecklar på så sätt tillit till den egna sångförmågan. Vi använder rörelser och dans för att förstärka sången samt hittar på egna rörelser till olika sånger och ramsor.

Spela instrument

Vi lär oss om olika typer av instrument, hur de låter och hur de används. Vi spelar olika slagverk, stränginstrument (t.ex. ukulele) och tangentinstrument (t.ex. piano). Vi spelar instrument i grupp och även en och en. Vi tränar på att spela olika rytmer och med varierad dynamik.

Skapande

Vi skriver enkla melodier och texter, med hjälp av bakgrundsmusik och/eller instrument.

Musiklyssning

Vi lyssnar på olika typer av musik och diskuterar om, och isåfall hur, musiken påverkar oss. Vi målar även till musik, kopplat till musiken och våra upplevelser av musiken.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3

Matriser

Mu
Bedömningsmatris för årskurs 1-3, Musik

----->
----->
----->
Sång
Du försöker sjunga med i sångerna.
Du sjunger med i röstövningarna och i sångerna.
Du deltar aktivt i röstövningarna och i sångerna.
Rörelse
Du deltar ibland i dans och rörelse.
Du tar till dig instruktioner och försöker delta i dans och rörelse.
Du deltar aktivt i angiven dans och rörelse.
Spel
Du provar på att spela på olika instrument.
Du tränar att spela på olika instrument och du gör ditt bästa utifrån instruktionerna.
Du förstår instruktioner, du spelar på olika instrument och du kan hålla en puls.
Musiklyssning
Du lyssnar ibland koncentrerat till musik.
Du lyssnar koncentrerat till musik och pratar om musiken och din upplevelse av musiken.
Du lyssnar koncentrerat till musik och kan med egna ord, samt med enklare musiktermer, beskriva musiken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: