Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SvA; Tala, argumentera, diskutera och lyssna!

Skapad 2018-09-11 16:24 i Östra skolan F-6 Trelleborg
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Du ska under v. 38-42 få träna på att kommunicera på olika sätt. Du kommer få argumentera för något som är viktigt för dig och du kommer att få lyssna på dina kompisar när de argumenterar för det de tycker är viktigt. Du kommer att få träna på att samtala och lyssna på på dina klasskompisar. Vi kommer diskutera och presentera på olika sätt.

Innehåll

Tala, argumentera, diskutera och lyssna.

Du kommer att få se och lyssna på olika tal/muntliga presentationer och resonera kring hur ett tal/muntlig presentation kan byggas upp.
Du kommer att få lära dig att bygga upp ditt tal/din muntliga presentation
Du kommer att få se och lyssna på olika talare och resonera kring vad det är som gör en god talare.
Du kommer att enskilt och gemensamt få identifiera och träna på olika strategier för hur du kan använda språket, rösten och kroppsspråket för att förstärka ditt budskap.
Du kommer att få förbereda och genomföra ett tal/en muntlig presentation som redovisas med hjälp av iMovie, creaza, greenscreen eller puppetpals.
Du kommer att få ge och ta emot respons på genomfört arbete.

Du kommer att få träna på att skriva tankekartor, stödord och att använda andra mallar för att planera, strukturera och komma ihåg det du ska framföra.

Du kommer att få träna på att argumentera och diskutera vid olika tillfällen och med uppgifter kopplade till bla SO och bild.

 

Vi använder bland annat #talasomted samt elevexempel för att utveckla våra strategier kring tal/muntliga presentationer.

Vi kommer att använda material från Espresso och delar av retorikmatchen från UR.

 

Bedömning

Sker formativt under arbetet, både genom muntlig och skriftlig återkoppling. Självbedömning i lärande matrisen görs under arbetet.

Förbereda och genomföra muntlig redogörelse med fungerande inledning, innehåll och avslutning samt anpassning till syfte och mottagare.

 

Du visar dina kunskaper genom att delta aktivt i övningar och i samtal/diskussioner, samt genomföra ett tal/muntlig presentation.

Tidsplan / Lektionsplanering:

Vi kommer att arbeta med området under v. 38-42 vid två tillfällen per vecka.

Begreppslista:

 • argumentera
 • diskutera
 • samtala
 • respons
 • lyssna aktivt
 • återkoppling
 • presentation

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  SvA  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  SvA  4-6
 • Uttal, satsmelodi och sambandet mellan betoning och betydelse.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: