Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsning - lyssna på boken Harry Potter

Skapad 2018-09-11 20:31 i Vallonskolan Östhammar
Eleverna väljer böcker som de vill läsa. Till böckerna finns det frågor som de ska besvara. Det finns även möjlighet att lyssna på böcker och att diskutera innehållet.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Forskning visar att ju större ordförråd en elev har, desto bättre klarar han/hon av skolarbetet. Att lyssna på texter och diskutera, bidrar även till ett ökat ordförråd. Eleverna kommer att lyssna till boken Harry Potter och de vises sten, som vi lärare läser högt för gruppen.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Din förmåga att diskutera texters innehåll 
 • Din förmåga att förstå olika slags texter
 • Din förmåga att följa språkliga normer

Undervisning och arbetsformer

 • Högläsning
 • Arbeta med tillhörande frågor och uppgifter
 • Diskutera texters innehåll

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas

 • Din förmåga redogöra för den text du lyssnat på
 • Din förmåga att koppla en text till egna erfarenheter
 • Din förmåga att beskriva din upplevelse av läsningen

Hur ska det bedömas:

 • Genom att vi diskuterar boken Harry Potter och de vises sten.
 • Genom att du besvara tillhörande frågor och lämnar in dem.
 • Genom att du arbetar med uppgifter kopplade till texten.

Tidsåtgång

 • vecka 35-51

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Svenska Läsförståelse

Läsa, tolka och förstå olika texter. Analysera innehållet samt jämföra olika texter.

>>>
>>>
>>>
>>>
Läsförståelse
 • Sv  4-6
Läser och förstår innehållet i en enkel text.
Läser och förstår innehållet i vardagliga texter inom kända och okända områden.
Läser och förstår innehållet i olika typer av texter anpassade efter ålder.
Läser och förstår innehållet även inom områden som ligger utanför egna intressen och erfarenheter.

>>>
>>>
>>>
>>>
Boksamtal
Hur du deltar i samtal om innehållet i boken vi läser:
 • Sv  4-6
I samtalen deltar jag genom att lyssna. Jag säger bara något om fröken säger till mig.
I samtalen deltar jag framför allt genom att hålla med andra.
I samtalen deltar jag framför allt genom att upprepa andras åsikter och tankar. Ibland gör jag kopplingar (livsknytningar) till mitt eget liv.
I samtalen deltar jag aktivt med egna åsikter och tankar. Jag gör många kopplingar (livsknytningar) till mitt eget liv.

Skriva

>>>
>>>
>>>
>>>
Sammanfattning
Hur du skriver sammanfattningar om det du läst i boken:
Mina sammanfattningar är korta och innehåller något av det viktiga i historien.
Mina sammanfattningar är ganska korta med liknande meningar och innehåller stora delar av det viktiga i historien.
Mina sammanfattningar är utförliga med varierande meningar men blandar viktig information med mindre viktig.
Mina sammanfattningar är utförliga med varierande meningar och innehåller alla viktiga delar i historien.
Karaktärsbeskrivning
Hur du skriver karaktärsbeskrivningar om personerna i boken:
Mina karaktärsbeskrivningar är korta och innehåller en del av den information som står i boken.
Mina karaktärsbeskrivningar är ganska korta med liknande meningar och innehåller framför allt sådan information som står i boken.
Mina karaktärsbeskrivningar är utförliga med varierande meningar. De innehåller mest information som står i texten men också lite av sådant som man förstår genom att läsa "mellan raderna". Det saknas ofta motivering.
Mina karaktärsbeskrivningar är utförliga med varierande meningar och innehåller både information som står i texten och sådan som man förstår genom att läsa "mellan raderna". Jag motiverar mina åsikter.
Miljöbeskrivningar
Hur du skriver miljöbeskrivningar om de olika miljöerna som förekommer i boken:
Mina miljöbeskrivningar är korta och innehåller en del av den information som står i boken.
Mina miljöbeskrivningar är ganska korta med liknande meningar och innehåller framför allt sådan information som står i boken.
Mina miljöbeskrivningar är utförliga med varierande meningar. De innehåller mest information som står i texten men också lite av sådant som man förstår genom att läsa "mellan raderna". Det saknas ofta motivering.
Mina miljöbeskrivningar är utförliga med varierande meningar och innehåller både information som står i texten och sådan som man förstår genom att läsa "mellan raderna". Jag motiverar mina åsikter.
Bokens budskap
Dina tolkningar får du med hjälp av andra.
Dina tolkningar är enkla och framgår tydligt i boken.
Gör egna tolkningar och kopplingar till annat du upplevt eller läst.
Reflekterar kring innehåll och budskap och är medveten om att det kan finnas olika tolkningar. Kan argumentera för vad du tycker om budskapet och göra jämförelser med annat du läst.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: