👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ryssland blir Sovjet

Skapad 2018-09-12 08:19 i Vasaskolan Hedemora
Grundskola 7 – 9 Historia
Den ryska revolutionen var en händelse som har haft en stor inverkan inte bara vad gäller Rysslands historia utan även utvecklingen i Europa och övriga världen under 1900-talet. Revolutionen tvingade ut Ryssland i ett långvarigt inbördeskrig och ledde till decennier av kallt krig mellan öst och väst.

Innehåll

Under vecka 37 - 43 kommer vi att arbeta med detta område.

Efter arbetsområdets slut förväntas du kunna beskriva följande:

Det ryska samhället under 1800-talet. Vilka samhällsklasser hade makten, hur levde större delen av befolkningen?

Vad innebar det för en bonde att vara livegen?

Varför blev livet inte så mycket bättre för bönderna trots att livegenskapen avskaffades?

Några av orsakerna som utlöste den ryska revolutionen.

Hur kommunisterna tog makten i Ryssland. 

Vilka som stred mot varandra och varför de gjorde det under det ryska inbördeskriget.

Hur det ryska samhället förändrades efter det att kommunisterna hade tagit makten. 

Vilka orsakerna var till att fånglägersystemet Gulag fanns.

Vad en femårsplan var. 

Moskva-rättegångarna.

 


 
Centrala begrepp : tsarvälde, livegenskap, arrende, bolsjeviker, industrialisering, kommunism, septemberrevolutionen, oktoberrevolutionen,
inbördeskrig mellan de vita och de röda, Gulag, femårsplaner, kolchoser.

 

Arbetssätt

 • Genomgångar
 • Filmer
 • Arbetsuppgifter
 • Instuderingsfrågor
 • Skriftligt eller muntligt prov V 45

Bedömning

Se matrisen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Historia Falköpings bedömningsmatris 2012 åk 7-9

Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen.
E
Godtagbara kunskaper för årskursen
C
Godtagbara kunskaper för årskursen
A
Godtagbara kunskaper för årskursen
1.använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, händelser och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, händelser och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, händelser och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
4.använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användningen av källor och i resonemang om hur hur historia används kan elevenanvända historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användningen av källor och i resonemang om hur hur historia används kan elevenanvända historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användningen av källor och i resonemang om hur hur historia används kan elevenanvända historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.