Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reading "Missing" av Catherine Macphail

Skapad 2018-09-12 12:58 i Ytterbyskolan Kungälv
Grundskola 7 – 9 Engelska
Nu ska vi öva läsförståelse med boken "Missing" av Cathy Macphail. Vi kommer komplettera läsningen med diskussioner, svara skriftligt på frågor, ordförståelse och avslutningsvis med en alternativ bokrapport.

Innehåll

Missing - Läsförståelse m.m.

Från vecka 38 kommer vi under ett antal veckor att läsa och arbeta med den skönlitterära boken

"MISSING" av Catherine Macphail.

Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Kommunikationens innehåll

Lyssna och läsa - reception

Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion

Arbetssätt

Du kommer att:

- Läsa boken "Missing",

- Kontinuerligt svara på frågor till texten,

- Delta i två boksamtal samt

- Skriva en bokrapport.

- Öva på ord under arbetets gång.

Allt arbete sker på engelska.

Bedömning

I arbetsområdet bedöms du:

- Dels genom att din lärare lyssnar på dig när du läser högt vid något tillfälle,

- och samtalar med de övriga i gruppen,

- samt att din lärare läser dina texter.

Du kommer att få respons på vad du kan utveckla vidare.

Kunskapskrav

Ditt arbete kommer att bedömas utifrån nedanstående matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: