👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartkunskap och Sveriges geografi

Skapad 2018-09-12 14:08 i Sandarne skola Söderhamn
Ett arbetsområde som ger grundläggande kunskaper om kartkunskap och geografiska begrepp. Samt namngeografi i Sverige.
Grundskola 4 Geografi
Vi startar upp arbetsområdet med allmän kartkunskap där vi lär oss om kartors uppbyggnad och blir förtrogna med grundläggande geografiska begrepp. Vi pratar om hur kartor görs och vad de används till. Varför är det viktigt att kunna förstå kartor och i vilka sammanhang används de? Vilken information kan vi få från kartor. Vi använder sedan de kartkunskaper vi fått när vi fördjupar oss i Sveriges geografi. Där fokuserar vi på att lära oss namnge och placera ut Sveriges landskap samt viktigare öar, vatten och orter.

Innehåll

Konkreta mål: 

Du ska:

·        Du ska lära dig om hur det är att bo i olika delar av Sverige.
Varför bor människor där de bor?
Vilka naturtillgångar finns? Vilken typ av landskap.
Du ska lära dig förstå och använda ämnesord och begrepp.
Du ska kunna de olika väderstrecken
Veta hur en kartbok är uppbyggd
Lära dig om några kartsymboler
Du ska lära dig namn på landskap stora städer, berg och vatten i Sverige och kunna placera dem geografiskt.

Genomförande:

På lektionerna kommer vi att:

Vi arbetar med kartor.
Vi använder texter och uppgifter utifrån Natur och Kulturs geografibok; Sverige
Vi ser på serien Geografens testamente - Sverige och arbetar med tillhörande uppgifter
Vi arbetar med olika typer av muntliga och skriftliga uppgifter. 
Vi har genomgångar och diskussioner 
Vi ser på filmer och sammanfattar/diskuterar innehållet 
Vi arbetar med begrepp 
Du läser på om ett landskap och redovisar för klassen.

Bedömning:

Baserat på kunskapskraven och de konkreta målen kommer jag att bedöma:

Ditt deltagande i genomgångar och diskussioner.
Ditt genomförande av uppgifter 
Ditt användande av begrepp 
Din redovisning
Hur du klarar skriftliga och muntliga uppgifter/prov

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6