Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologins grunder år 7 - "Livets myller"

Skapad 2018-09-12 15:05 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 7 Biologi
Biologiämnet syftar till att beskriva och förklara växternas och djurens liv.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

 •  Du har kännedom om några av naturens ekosystem och hur organismers samverkan kan beskrivas i ekologiska termer.
 • ·         Utvecklar förståelse om fotosyntes och cellandning och förstår att solljus och vatten är en viktig del för allt liv på jorden.
 • ·         Har kännedom om hur celler är byggda och hur de fungerar.
 • ·         Du känner till grunddragen i livets utveckling.
 • ·         Du känner till vad som är en levande organism.
 • ·         Utvecklar kunskap om indelning av olika djurgrupper från urdjur till ryggradsdjur
 • ·         Kan ge exempel på kretslopp och anrikning i ett ekosystem.
 • ·         Du har kunskap om olika kretslopp i naturen

 Så här ska vi arbeta...

Det här kommer du få undervisning om:

 • Vad liv är
 • Vetenskapsmän
 • Olika typer av celler
 • Organismernas stamträd
 • Olika djurgrupper
 • Fotosyntesen och Cellandning
 • Ekosystem - kretslopp
 • Näringsvävar

 

Du kommer utveckla förmågan:

·         att lyssna, förklara och diskutera

·         att uttrycka tankar och frågor med hjälp av begrepp, modeller och teorier

·         att beskriva och förklara omvärlden ur naturvetenskapligt perspektiv

 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

 •  Följer, förstår och deltar i naturvetenskapliga samtal och diskussioner
 • Uttrycker tankar och frågor med hjälp av begrepp och modeller från Biologin.
 • Dra slutsatser utifrån naturvetenskaplig fakta.

 

Bedömningsform

 • Arbete om två vetenskapsmän (s. 8-25)
 • Djurgruppering (s. 34-68 och arbete med stencilen)
 • Muntliga diskussioner
 • Läxförhör/ Prov

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: