Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokarbete- frågor jag fått om förintelsen

Skapad 2018-09-13 09:55 i Norrtullskolan åk 7-9 Söderhamn
Grundskola F Svenska
Hédi Fried är en av få överlevande som finns kvar och kan berätta sanningen om Förintelsen. I över 30 år har hon åkt runt till olika skolor i Sverige och berättat om sina erfarenheter. I denna bok besvarar hon ett urval av de frågor som elever ställt till henne genom åren.

Innehåll

 

Vi kommer att under några veckor dels genom högläsning men även genom enskild läsning läsa boken – Frågor jag fått om förintelsen. Detta är en bra förberedelse inför kommande arbetsområde i So:n- andra världskriget.

Vi kommer att ha gruppdiskussioner, egna reflektioner samt arbeta med estetiska uttryckssätt.

 


Kunskapskrav åk 9 (E)


  • läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt

    

  • göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse

    

  • utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.

    

  •  ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad

    

  •  kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

    

 • samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna

 

 

 

Uppgifter

 • frågor till boken

Matriser

Sv
Matris- Bokarbete

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa
Du kan läsa skönlitteratur med flyt. Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll visar du grundläggande läsförståelse.
Du kan läsa skönlitteratur med gott flyt. Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll visar du god läsförståelse.
Du kan läsa skönlitteratur med mycket gott flyt. Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll visar du mycket god läsförståelse.
samtala
Du är med i diskussioner och kan på ett enkelt sätt uttrycka dina åsikter.
Du är delaktig i diskussioner och samtal kring boken. Dina egna åsikter kommer fram och du för ett utvecklat resonemang.
Du är aktiv i diskussioner och samtal kring boken. Dina egna åsikter kommer fram och du för ett välutvecklat resonemang.
skriva
Du kan ge enkla omdömen om bokens innehåll samt skriva enkla svar på frågor till boken.
Du kan ge utvecklade omdömen om bokens innehåll samt skriva utvecklade svar på frågor till boken
Du kan ge välutvecklade omdömen om bokens innehåll samt skriva välutvecklade svar på frågor till boken.
estetiska uttryckssätt
Du redogör på ett enkelt sätt din symbols budskap.
Du redogör på ett utvecklat sätt din symbols budskap och kopplar i hop det med texten.
Du redogör på ett välutvecklat sätt din symbols budskap och kopplar i hop det med texten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: