Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klassisk musik

Skapad 2018-09-13 10:21 i Björndammens skola Partille
Om du vill kan du välja en beskrivande trevlig text här. Du kan även välja en bild tillsammans med din text. Glöm ej att radera denna text.
Grundskola F – 9 Musik
Barnen ska få chansen att lyssna och uppleva klassisk musik med alla sinnen, reflektera och koppla med sina tankar ock känslor. Väcka intresse för klassisk musik hos barn och öppna nya möjligheten.

Innehåll

Rubrik/område 

 

Pedagogisk planering för fritidshemmet under perioden: november 2018

 

Varför?

Vilken koppling är det till övergripande mål med förankring i LGR 11 och/eller i andra styrdokument ? (Syfte samt centralt innehåll)

Musikens sammanhang och funktioner Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.

 

Vad ska eleven utveckla/lära sig? 

Långsiktigt

Väcka barnens intresse för klassisk musik och öppna nya möjligheter.

 

Kortsiktigt

Barnen ska lära sig att det finns olika typer av musik och att musik påverkar oss och ge många olika känslor.

 

Hur?

Tema/projektområde/Arbetssätt/metod

- Presentera klassisk musik för barnen ( orkester, dirigent, konserthus, kompositor, olika instrumenter ... )

- Uppleva klassisk musik med öronen och ögonen ( lyssna och titta )

 - Mozart - A Little night Music

 -  Beethoven symfoni nr 5 

 -  Bach Air on the G string

 

- Känn klassisk musik med kroppen

- Diskutera med barnen om musiken som dem tittade och lyssnade på

- Måla till klassisk musik (Mozart - A Little night Music och Beethoven 5th symphony)

-Utvärdera med barnen vad de lärt sig och vad de tycker om klassisk musik efter undervisningen

Dokumentation- på vilket sätt? Vad vill vi visa?

Undervisningen presenteras med barnens teckningar och muntliga utvärderingar som jag samlar in och gör en liten utställning

där vi visar att barnen har förståelse för klassisk musik.

Planeringen sparas i en gemensam pärm.

Utvärdering - vad, vem, hur och när ?

Muntlig utvärdering med barnen efter undervisningen - vad de tyckte om klassisk musik ?

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Lgr11
 • Syfte
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Lgr11  -

Matriser

Mu
Ny planering Fritidshem exempelmall

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: