👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stenröseskolan Vind välja med hjälp av touchkontakter 21-22

Skapad 2018-09-13 12:56 i Stenröseskolan Lunds för- och grundskolor
Grundsärskola 9 – 0 Kommunikation
Eleverna tränar sina förmågor att genomföra val, uttrycka sin vilja genom att använda sig av BigMacks och touchkontakter.

Innehåll

Innehåll:

Eleverna tränar på att välja mellan olika sånger och ljudinspelningar inspelade på olika BigMacks eller liknande touchkontroller. Eleven får först lyssna och bekanta sig med ljudinspelningarna och väljer sedan självständigt eller med så mycket vuxenstöd eleven behöver vilken av sångerna, ljudeffekterna som ska spelas upp.

 

Målet är uppfyllt när eleven:

*lyssnar och uppmärksammar ljudinspelningarna.

*genom att trycka på en av sina BigMacks gör ett aktivt val gällande vilken musik  eller ljudeffekt denna vill spela upp.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • söka information från olika källor, och
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • Centralt innehåll
 • Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i affären eller med digitala verktyg.
  KOM  7-9
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.
  KOM  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra
  KOM  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
  KOM   9
 • Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
  KOM   9
 • Eleven kan på olika sätt söka elevnära information om vad som ska hända och vad som har hänt.
  KOM   9
 • Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
  KOM   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  KOM   9