Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Möte med Babblarna - avd vatten

Skapad 2018-09-13 12:56 i Ugglumsledens förskola Partille
Förskola
Vårt projektarbete för detta läsår kommer handla om mötet med Babblarna.

Innehåll

Tidsplan:
ca 4 veckors arbete med respektive figur, med paus runt jul. Märker vi att barnen har ett stort intresse så förlänger vi den aktuella perioden.
Innan vi påbörjar vårt projektarbete vill vi först arbeta fram tänkt material som vi ska använda oss av. Detta för att det ska flyta på under tiden, och för att vi ska kunna arbeta med detta trots om någon av oss är borta.  Vi kommer inte heller att ha några fasta projektgrupper utan vi kommer att anpassa dessa efter de barn som är på plats, för att projektet inte ska stanna upp pga vissa barn inte är närvarande, och för att alla barn ska få möjlighet att testa på allt.

Vi börjar med Diddi i Oktober.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,


Material:
Diddi
Aktivitet 1, kladdfri målning: Plastfickor , Färg + pumpar, A4 sidor

Aktivitet 2, stearinmålning
Stearinljus , Vattenfärg , A4 sidor, penslar, förkläde

Aktivitet 3, kulmålning
kartong (knäckebröd), målarfärg, kulor, papper , förkläde

 

Edit. omtänk aktivitet 3.
valfri målning med olika material (kottar, pinnar, stenar, toarullar, penslar).

Aktivitet 4, kompismålning

Stort papper/ pappersrulle, vattenfärg, penslar, förkläden

Varför? Var är vi?
Vi har upptäckt att barnen har ett stort intresse och visar stor glädje inför Babblarna. Det är figurer barnen känner igen och de allra flesta kan relatera till på något sätt via böckerna, sångerna eller våra bilder på väggarna. Vi har också märkt att flera av våra barn är försiktiga när det gäller att testa nya saker, som att ta på sig ett förkläde, eller att få något kladdigt på handen. Utifrån dessa upptäckter tyckte via att möte med babblarna var ett bra sätt att både möta barnens intresse men också en möjlighet för oss att på ett lustfyllt sättskapa möjligheter för barnen att barnen att pröva nya saker. Just därför valde vi att börja med Diddi som representerar kreativitet och skapande.

Inför aktivitet 3 har vi tänkt om då vi känner att kulmålningen kan bli lite för svår för våra yngsta barn att utföra själva. Vi vill hellre att barnen kan utföra aktiviteten själva.

 

Var ska vi?

Vi vill ge barnen möjlighet till att delta vid skapande aktiviteter och skapa nya erfarenheter. Vi vill därför erbjuda olika typer av målartekniker. 


Hur gör vi?

Innan vi påbörjar projektet kommer vi att samla på oss material så vi kan ha ett naturligt flöde i aktiviteterna. Vi kommer låta barnen få prova på olika tekniker i små grupper.

Hur blev det?

Vi upplever vårt projektarbete som lyckat. Barnen har uttryckt en glädje och nyfikenhet under tiden vi haft våra aktiviteter. De barn som innan projektarbetet visade lite obehag eller rädsla för få färg på fingrar eller ta på sig ett förkläde, visade inga tecken på detta i slutet av projektet. Tvärtom var de flera av dessa barn som självmant frågat och visat att de vill gå in ateljén och måla.

En reflektion vi gjort är att projektet varit relativt låst till våra projekttider. Det har varit svårt för barnen att självmant ta del och skapa, utan det har krävt vår närvaro. Samtidigt som vi önskar att barnen fått mer möjlighet att arbeta med projektet och skapa på tu man hand, är det ett val vi gjort. Dels för att vi har så pass många yngre barn där vi känner att vi måste ha en pedagog närvarande, men också för att vårt mål främst var att barnen skulle bli trygga med och våga utforska miljön och de material som finns i ateljén.

Tanken med aktiviteterna var att barnen skulle få arbeta självständigt och skapa på egen hand. Genom att observera barnen och vår dokumentation kan vi konstatera att aktiviteterna varit anpassade så som vi hoppats. Kulmålningen var en aktivitet vi aldrig gjorde, då vi efterhand insåg att det inte riktigt passade den barngrupp vi hade. Vi upplevde att den hade varit för svår för flera av våra barn, och vi ville inte att dem skulle vara beroende av oss utan enbart med hjälp av oss utföra vår aktivitet.

Projektet har varit lyckat och barnen har visat stor kreativitet och nyfikenhet, detta gör att vi väljer att utöka projektarbetet och fortsätta skapa i december månad. I och med tiden på året kommer skapande aktiviteter att ge möjlighet till julinspirerat pyssel.

Varför , var är vi?
Vi personal har tagit fram nytt material och pyssel som vi anser passa för barngrupp. Detta eftersom vi upplevde att barnen tycker det är väldigt kul att få skapa samtidigt som vi vill ge dem ytterligare material att utforska. Tidigare aktiviteter har främst bestått av färg, och material att måla med. Nu utökar vi material och låter barnen bekanta sig med det.

 

Var ska vi?

Vi vill fortsätta att ge barnen möjlighet till att delta vid skapande aktiviteter och skapa nya erfarenheter. Vi vill därför erbjuda olika typer av material att skapa med. Vi vill flytta ut vår skapande verksamhet och gör den mer tillgänglig för barnen. Dels genom att inspirera barnen genom att ha materialet synligt för dem. Men också genom att vi flyttar ut vårt skapande i vårt stora rum och där startar upp olika stationer / skapande aktiviteter, men en vuxen närvarande men med större möjligheter för barnen att själva gå dit och delta.

 

Hur gör vi?

Innan vi påbörjar projektet kommer vi att samla på oss material så vi kan ha ett naturligt flöde i aktiviteterna. Vi kommer låta barnen få prova på olika skapandeaktiviteter tillsammans med oss, så som klistra, måla, riva, schablonmålning etc. Vi kommer att samla på oss material innan för att kunna göra det tillgängligt och synligt för barnen men också för att underlätta skapandet. Aktiviteterna ska inte vara beroende av en enskild pedagog utan vi ska kunna arbeta med det oavsett vem som är på plats.

 

Material
Jultomte: toarulle, rödfärg, flirtkula, ögon , förkläde
polkagris : piprensare, pärlor
ljuslykta: glasburk, lim, glitter, paljetter,
Julgran 1: utklippt grönt papper, klister, paljetter, glitter, pennor,
julgran 2 : Kottar, pärlor, paljetter, korkar, färg. förkläde,
Play doh: vetemjöl alun, olja, vatten, salt karamellfärg
julkort - schablonmålning : papperstallrikar, svampar, färg, glitter, paljetter, förkläde

 

BOBBO

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

Varför? Var är vi?

Vi ser ett behov hos barnen att få röra på sig och vi tänker att vi bemöter detta genom att erbjuda rörelse både inne eller ute. Vi vill erbjuda rörelse i form av både aktiviteter som miniröris eller motoriska rörelse utomhus, klättra, balansera, hinderbana osv. 

Var ska vi? 

Vi vill erbjuda barnen rörelse i vardagen. Få en tydligare kordinationsförmåga, kroppsuppfattning och motorik. Väcka lust i att lära sig att röra på sig. Att tycka att det är roligt att använda sin kropp genom att snurra, hoppa, rulla runt, kullerbytta mm. Förstå koppling mellan rörelse kropp och hälsa (dricka vatten, äta frukt)

Hur gör vi?

Projektdag: Torsdag förmiddag

Barngruppen och uppdelning: Två pedagoger och uppdelning 8-8. 20 min. Byte av grupper efter tiden slut. Ca 8 veckors tid. 

Gå igenom något vid ingång till aktivitet. 

Viktigt med tydlig början och slut, avslappning och återhämtning.

Sätta ord på vad vi gör, känslor och tillstånd. 

Miniröris material eller sånger med rörelse

Ideer:

Huvud axlar knä och tå

Spela med "ägget" på en kroppsdel

Rörelse med sjalar

Hinderbana inne eller ute

Ärtpåsar

Röra sig som djur

Använda docka gosedjur som förebild

Fixa material - vad behövs?

beställa det material vi skrivit upp

musik - hur spelar vi musik i rummet? musiklista?

 

Aktivitet 1 dans med rörelser 

Dansa och gör rörelser till olika bilder på babblarna 

 

Aktivitet 2 hinderbana

5 olika moment:

-balansera på ett snöre/tygremsa 

-gå på känselplattorna

-krypa under bordet täckt av ett lakan

-gå runt på mattan med ärtpåsarna på huvudet 

- gå över legobordet

 

Aktivitet 3 miniröris 

Vi vill förutom de andra dans och sångerna vi gör med barnen  dansa med babblarna och till bsrnplaneten ge barnen möjlighet till en annan typ av rörelse, samt sätta ord på dessa. Vi tror att minrörisen kan vara ett bra tillvägagångssätt för detta. 

Låna från biblioteket, gå igenom dem en gång själva innan vi gör med barnen.

Vi kommer använda oss av filmer som finns på Youtube (Hattens förlag) där man i musiken säger at man ska snurra, gå, springa, krypa, åla, cykla osv, Hopphatten heter materialet som finns på Youtube.

 

Doddo 

Varför, var är v?

Vi vill gå vidare  i projektarbetet med Doddo.  Vi upplever att barngruppen blivit ”stökigare”, att det är flera av våra barn som behöver stöd och vägledning i att vara en bra kompis. Vi har flera barn som uttrycker sig fysiskt och har svårt att kommunicera med varandra, vilket gör att konflikter ofta uppstår. Några av våra äldre barn har svårt att leka med varandra utan att leken spårar ur, något som leder till konflikter, ledsna barn, höjdljud volym och mycket spring. 

 

vart ska vi?

Vi vill uppmuntra barnen  till att vara en bra vän ,där  de respekterar varandra och hjälper varandra. Vi vill ge barnen verktyg att kunna kommunicera med varandra, att få förståelse för varandra och sina egna känslor och därmed skapa en tryggare och mer harmonisk miljö. Leken är en stor del av deras utveckling, för att ge barnen bästa förutsättningar att utvecklas genom dem behöver vi ge dem verktyg och redskap att utveckla sin lek och hitta en lek som fungerar i verksamheten. 

 

läroplansmål 

Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja hjälpa andra . S.8

utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter, samt ta ansvar för gemensamma regler, s.9

hur gör vi?

förslag 

- känslokort av Doddo. känslokort i varje rum för att lätt kunna använda dessa när situationer uppstår, KLAR

- sammarbetslekar, innefattar :turtagning, dela med sig, hjälpas åt.

- dramatisera i någon form, låt barnen fundera över hur figuren känner sig, alternativa sätt att hantera situationen. KLAR Ett manus klart.

- Sånger som är omgjorda till kompistema. KLAR 3 sånger som vi sjunger på våra sångsamlingar.

- Låna bokpåse från biblioteket med kompis och känslotema KLAR

 

Uppstart:

Tisdag den 19 mars startar vi upp temat med Doddo. Vi tänker att detta tema ska vara mer över hela dagarna men extra projekttid vid 9-10 med tydligare fokus. Vi kommer ha samlingar med fokus på känslor, samarbete, vänskap. Böcker vi tänker att vi ska läsa är med fokus på våra mål. Vi kommer sätta upp Känslokorten på väggarna så man lätt kan prata om känslor som barnen upplever genom att se till Doddo på känslokorten, hur mår du, hur känner du här, hur tror du kompisen mår osv. Att benämna och sätta ord på barnets känslor och göra det tydligt för varandra.

Vi har hittat tre sånger med kompisfokus. Dessa sånger kommer vi ha som stående punkter på vår samling innan lunch. Ett variera innehåll kommer också ske men att vi gör dessa sånger levande och tydliga för barnen.

En dramatisering av en saga med hjälp av babblarnfigurerna vi använt tidigare, Bobbo Diddi och Doddo.

Kompismålning, göra en Doddofigur på stort papper där barnen sedan får sätta sina händer.

 

 

Hur blev det?

Arbetet med Doddo kändes över lag lyckat.  Vi märker att barnen under den här tiden blivit mer hjälpsamma gentemot varandra, både då vi uppmuntrar men också på egna initiativ. Det kan handla om att hjälpa varandra med tvålen , eller att hjälpa till vid avklädning osv. De har även börja trösta varandra på ett annat sätt, och även om det fortfarande förekommer puttar osv, känns de mer medvetna om vad de gjort när vi talar om det, och tröstar många gånger varandra efteråt.

Sagan som vi berättat om har barnen verkligen tagit till sig, och att läsa den om och om igen har varit bra. Det vi skulle kunna gjort om vi fortsatt vår projekt med doddo är att lägga till eller ändra material och förutsättningar för sagan. Detta för att få den att handla om fler saker än om tåg, samt för att öka variationen på situationer samt lösningar vid konflikter...

Känslokorten på Doddo som suttit uppe på väggarna har kommit till användning många gånger och vi märker att barnen ofta talar om känslorna på korten, något som även föräldrarna kommenterat och märkt av hemma.

Böckerna vi lånade på biblioteket har vari bra, men vi sa att till nästa gång vi lånar böcker med ett tema ska vi ta bort det andra böckerna vi har. detta för att verkligen lyfta fram och synliggöra det nya böckerna och för att det automatiskt ska bli dem vi läser och inte de gamla.

Temat har varit lyckat och att få projektet att vara mer fritt under hela dagen har varit givande många sätt, men samtidigt känns det som om man ibland tappar fokus och det hade kanske varit bra att ibland arbeta mer utifrån en specifik plan, eller en utsatt projekt tid för att inte tappa den röda råden.

 

 

ö

Bibbi

Naturvetenskap

Vi kommer att arbeta vidare med Bibbi fram tills terminsavslut.

Aktiviteter som vi kan göra tillsammans med barnen

Naturbingo, går på promenad och ha spaningsjakt efter olika blommor eller växter. Ta med en del av dessa in och prata mer om det på samlingen. Laminera och sätta upp på väggarna.

 

Planera gräsgubbar i smågrupper, vi kommer ta tis-tors och göra planteringsaktivitet tillsammans med barnen. Material:  Jord har vi, vad sår vi i ?

 

Plantera i odlingslåda tillsammans med barnen. Vad odlar vi ??

 

Läs böcker som Vi odlar smultron.

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: