👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte-raketen

Skapad 2018-09-13 16:08 i Kvisthamraskolan Norrtälje
Arbete i matematik i förskoleklass
Grundskola F Matematik
Välkommen till Matteraketen - vår serie med övningar där kan du träna matte steg för steg.

Innehåll

Inledning

Under läsåret i förskoleklass kommer eleverna på ett lekfullt sätt inspireras att använda matematik i många skiftande sammanhang.

Aktiviteter i förskoleklassen ska främja elevens intresse för att använda matematik i vardagen och få tilltro till sin matematiska förmåga. Eleven ska ges möjlighet att utveckla begrepp, upptäcka mönster, former och finna olika matematiska samband.

 

Målet med verksamheten

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Mål

 • Kunna talens namn och ordning från 0 till och med 10.
 • Betydelsen av tecknen + och -.
 • Addition och Subtraktion inom talen 0-20.
 • Kunna 5- och 10-kamraterna.
 • Kunna räkna vidare från något av de mindre talen upp till 10
 • Förstå och kunna tillämpa begreppet ”lika många" samt förstå innebörden av tecknet =.

Hur?

 •         Följa en serie övningar steg för steg på Ipad.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Gr lgr11  -