Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tk - Ägglandare min mall

Skapad 2018-09-13 16:41 i Spånga grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Teknik
Arbetsområdet går ut på att gruppvis konstruera en ägglandare, d.v.s. något som gör att ett rått ägg kan överleva ett fall ner i backen.

Innehåll

   

Uppgift  

Du ska konstruera och bygga en ägglandare, dvs. en skyddsanordning som kan skydda ett rått (okokt) ägg vid ett fall från knappt tre meters höjd. Ägget ska enkelt kunna sättas in och tas ut ur ägglandaren. 
 
För att bygga ägglandaren så får man ”köpa” annat byggmaterial som har en (fiktiv) kostnad enligt tabellen nedan. Försök att göra ägglandaren så ”billig” som möjligt, men också tillräckligt stark för att skydda ägget. 
 
I uppgiften ingår också att göra skisser över skyddsanordningen, göra tester av hur väl ägglandaren skyddar ett ägg samt beskriva arbetsprocessen och utvärdera resultatet av arbetet. Arbetsområdet avslutas med en äggfinal då vi testar klassens alla ägglandare. Skisser görs och lämnas in för hand. Loggbok förs gruppvis i datorn och delas med läraren. 

  

Arbetsgång  

Lektion 1 

Lektionsinnehåll: 
Genomgång utvecklingsprocessen. 
Fundera över hur du kan skydda ett ägg vid ett högt fall. Bekanta dig med det tillgängliga materialet. Gör en skiss (för hand på rutat papper) över hur du ska konstruera skyddsanordningen. Märk ut ungefärliga mått och skriv ut vilket material du tänkt använda. Förklara varför ni tänker använda den valda konstruktionen och materialen. 
 
Lektionsmål: Färdig skiss över skyddsanordningen. Skrivit i loggboken om hur man tänker bygga konstruktionen.  

Lektion 2 

Lektionsinnehåll: 
Genomgång eventuellt viss repetition/fortsättning på hållfasthet. 
Börja bygga din ägglandare enligt skissen. Testa om lämpligt mindre delar av konstruktionen. 

Äggets hållfasthet: http://illvet.se/teknologi/livsmedel/varfor-ar-det-sa-svart-att-klamma-sonder-ett-agg  
 
Lektionsmål: Påbörjat bygget av ägglandaren. Skrivit i loggboken om hur bygget gått och vad som är nästa steg. Beskriv syfte, resultat och slutsatser från eventuella tester. 
 
Lektion 3 
Lektionsinnehåll: Bygg och testa ägglandaren.  
 
Lektionsmål: Byggt färdigt ägglandaren. Testat konstruktionen med fejkägg. Skrivit i loggboken om hur bygget och tester gått.  
 

Lektion 4 
Lektionsinnehåll: 
Genomgång ”vad är en bra skiss?”.  (https://elevstockholm-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/ae45644_ad_stockholm_se/EXrrjnrHlV5Nvq8ZgC5RIWQBrrn8IFFAanxXCM4mrIomtQ?e=ABnfRJ ) 
Testa ägglandaren med ett kokt ägg. Gör justeringar av konstruktionen. 
 
Lektionsmål: Gjort test med kokt ägg. Förbättrat ägglandaren om det behövs. Gjort en förbättrad skiss som visar den slutgiltiga ägglandaren. Beskrivit resultat av tester och gjorda justeringar i loggboken. 
 
Lektion 5 
Lektionsinnehåll: 
Extralektion. Förbättra ägglandare. Förbättra skiss. Extrauppgifter. 
 
Lektionsmål: Alla färdiga med ägglandare och skiss.   
 
Lektion 6 
Lektionsinnehåll: 
Äggfinal! Och rapportskrivande. 

Lektionsmål: Alla testar sina ägglandare med ett rått ägg. Lämna in färdig rapport (skriven i OneNote) och skiss. Om rapporten ej färdig på lektion, läxa till nästa veckas lektion. 

  

Bedömning  

Ni bedöms enligt matrisen nedan, vilken omfattar följande punkter:  

 • Ägglandarens konstruktion (Skyddar/skyddar inte/prisvärd 

 • Arbetet med att bygga och förbättra  

 • Skissen (Tydlig/korrekt/ord+bild 

 • Loggbok (beskriver arbetet, tester och förbättringar)  

 • Rapport  

  

Sidbrytning 

 

Material  

Kostnad  

Sugrör (3 styck)  

1 

Disksvamp  

8 

Plastpåse 

5 

Papper (A4) 

2 

Ståltråd (1 m)  

3 

Snöre (1 m) 

2 

Bomull (5 "pads")  

2 

Glasspinnar (5 styck)  

2 

Grillpinne (3 st) 

2 

Tejp (ej byggmaterial) 

Gratis  

Lim (limpistol) (ej byggmaterial) 

Gratis  

 

Maximal budget 25kr  

 

Uppgifter

 • Slutrapport

 • Loggbok lektion 1

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk

Matriser

Tk
Tk - Ägglandare min mall

Rubrik 1

 • Tk   identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk  7-9   Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
 • Tk  7-9   Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
 • Tk  7-9   Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
 • Tk  E 9   Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
 • Tk  E 9   Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Tk  C 9   Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
 • Tk  A 9   Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
 • Tk  E 9
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
 • Tk  A 9
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: