👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Valet 2018

Skapad 2018-09-13 20:30 i Fageredsskolan Falkenberg
Grundskola 4 – 5 Svenska som andraspråk Samhällskunskap Svenska
Du arbetar med partier och val på olika sätt för att lära dig hur demokratin fungerar i Sverige.

Innehåll

 Jag bedömer hur du visar att du har:

- kunskaper om hur valet i Sverige går till, vilka uppgifter regering och riksdag har.

Du tränar genom att läsa dig till information om riksdag, regering och val samt att formulera svar på arbetsuppgifter kring detta. 

 

Jag bedömer hur du visar att du:

- använder begrepp som hör till val och hur Sverige styrs, 

Du tränar och visar att du känner till begreppen när du arbetar i par och beskriver orden för varandra. 

 

 Jag bedömer hur du visar att du kan:

- läsa och sortera ut partiernas viktigaste frågor, 

Du tränar och visar dina förmågor när du läser dig till information och sammanställer fakta utifrån de punkter som vi gemensamt har valt ut.

 

 Jag bedömer hur du visar att du kan:

- uttrycka vad som är positivt respektive negativt kring politiska partiers frågor, 

Du visar dina åsikter när du arbetar med affisch i appen Canva, uttrycker dig i olika klassrumsdiskussioner och när du formulerar negativa och positiva sätt att se på partiers åsikter. 

 

Du visar dina kunskaper om Sveriges samhällsstrukturer genom att berätta och förklara hur beslut går till och resonera kring vad demokrati är. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
  Sh  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  A 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett välfungerande sätt och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  A 6