👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genteknik och förädling

Skapad 2018-09-13 22:09 i Vaksalaskolan Uppsala
Grundskola 9 Biologi
Genteknik - hur nya kunskaper i genetik har givit människan möjligheter att ändra på ärftliga egenskaper hos djur och växter. Man har kunnat höja näringsvärdena i vissa livsmedel, och hittat nya sätt att bota sjukdomar.

Innehåll

Mål:

När du arbetat med området ska du

 • kunna berätta om växt- och djurförädling
 • beskriva tillämpningar som t.ex. DNA-analys, hybrid-DNA och kloning
 • kunna samtala om frågor som rör genteknik och då referera till fakta
 • ta ställning i sakfrågor genom att beskriva möjliga konsekvenser

Arbetssätt:

Tid: v. 39 - 40

Genomgångar, film, övningsuppgifter, diskussion i klassrummet.

Istället för prov kommer bedömningen att utgå från ditt deltagande och din aktivitet på lektionerna, och från inlämnade arbetsuppgifter.

Uppgifter

 • Genteknik uppgift 2

 • Gen-teknik uppgift 1

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Bi. Genteknik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala och diskutera
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör genteknik och kan då skilja fakta från dina åsikter.
Ta ställning /beskriva möjliga konsekvenser
Kunna uttrycka åsikter och ta ställning inom området.
Du tar ställning med hjälp av enkla förklaringar samt beskriver möjliga konsekvenser.
Du tar ställning med hjälp av utvecklade förklaringar samt beskriver möjliga konsekvenser.
Du tar ställning med hjälp av välutvecklade förklaringar samt beskriver möjliga konsekvenser.
Naturvetenskapliga upptäckter
Kartläggningen av exempelvis gener och betydelsen av detta.
Du kan ge exempel på och beskriva naturvetenskapliga upptäckter som gjorts inom genetiken och förklara vilken betydelse dessa haft.
Du kan förklara och visa på samband mellan naturvetenskapliga upptäckter inom genetik och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och generalisera kring naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.