👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik del 2 åk 3

Skapad 2018-09-14 10:03 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Målet med undervisningen är att... Träna tre av förmågorna i matematik. METOD: Utför beräkningar med addition och subtraktion, huvudräkning. PROBLEMLÖSNING: Tolkar skriftlig information med matematiskt innehåll. Skriver ett matematiskt uttryck utifrån en räknehändelse. Använder sig av olika uttrycksformer som t.ex. ord, bild och symboler KOMMUNIKATION: Behärskar talföljder i olika steg uppåt och neråt från olika naturliga tal t.ex. två-hopp, tre-hopp, tio-hopp. Så här ska vi arbeta... Gemensamma genomgångar EPA (Ensam, Par, Alla) Skriftliga och muntliga övningar Problemlösning Skapa egna problem Digitala hjälpmedel såsom Ipad Vi kommer bedöma på vilket sätt du... förstår och använder begreppen: större än, mindre än, likhetstecken, sedel, talmönster, tallinje, tvåsiffrig och växla. kan addera över tiotal med ental. kan subtrahera över tiotal med ental. kan fortsätta olika talföljder både uppåt och neråt kan välja strategi, skriva ett uttryck och lösa uppgiften.
Grundskola 1 – 3 Matematik
Planering för matematik. Nu kommer vi att repetera klockan.

Innehåll

 

Målet med undervisningen är att...

Träna tre av förmågorna i matematik.

METOD: välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

RESONEMANG: föra och följa matematiska resonemang.

BEGREPP: använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 

 

 

B Så här ska vi arbeta...

 
Gemensamma genomgångar
EPA (Ensam, Par, Alla)
Skriftliga och muntliga övningar
Problemlösning
Skapa egna problem
Digitala hjälpmedel såsom Ipad 
 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

 
Kan läsa av den analoga klockan.
Kan läsa av den digitala klockan.
 
 
 
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matematik del 2 åk 3

Analog tid:
 • Ma
 • Ma
Jag kan klockan, hel och halv timme.
Jag kan klockan, kvart över och kvart i.
Jag kan nästan hela klockan
Jag kan hela klockan.
Digital tid
Jag kan klockan, hel och halv timme.
Jag kan klockan, kvart över och kvart i.
Jag kan nästan hela klockan
Jag kan både digital och analog tid.
Mäta och jämföra tid
Jag kan säga vad klockan är om en viss tid och vad klockan var för en bestämd tid sedan.
Jag kan med stöd mäta tiden om jag vet start- och slutpunkt.
Jag kan mäta tiden om jag vet start- och slutpunkt även över hela klockslag.
Jag kan avläsa en tidtabell.