Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska 2

Skapad 2018-09-14 14:48 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Moderna Språk - Spanska Moderna språk
Kursen motsvarar nivå A2,1 på Europarådets språkskala, spanska Steg 2 på gymnasiet och Spanska årskurs nio på högstadiet.

Innehåll

Innehåll

UNIDAD

SIDA

KOMMUNIKATION

SPRÅKLIGA MOMENT

KULTUR

¡Empezamos!

8

Hur man hälsar

  • Así se dice: Klassrumsfraser (hälsnings- och artighets­fraser, personlig information)
  • Vocabulario: I klassrummet

Un quiz

1a Busco amlgos Patricia från Murcia och Miguel från Madrid söker nya vänner

12

  • Förstå personligt brev och chattkonversation
  • Förstå, be om och ge personlig information
  • TF: Skriva ett personligt meddelande
  • Presens av regelbundna verb
  • Presens av verben ser och ir
  • Futurum (ir + a + infinitiv)
  • Verben gustar, encantar, interesar och aburrir
  • Possessiva pronomen och genitiv
  • iPronuncia!: Intonation
  • Así se dice: Utropsfraser
  • Vocabulario: (Familjen, Skolämnen, Fritidsaktiviteter)

 

1b Dos paises, dos voces

Susana från Vigo i Galicien, och Boris från Cusco i Peru, intervjuas om sin vardag

24

  • Förstå enkelt intervjureportage
  • Förstå, be om och ge personlig information
  • TF: Göra en muntlig intervju
  • Frågeord samt porque
  • Presens av verben estar och tener
  • Adjektivets placering och böjning
  • Regelbunden perfekt
  • Tilltal-tú och usted
  • Den neutrala artikeln lo
  • Así se dice: (Väderuttryck, Beskriva utseende)
  • Vocabulario: Boende, Väder­streck, (Rum i huset, Möbler, Årstiderna, Månaderna)
 • Música:
 • Enrique Iglesias (Spanien)
 • ¿Sabes que...? Latinamerikansk musik

 

2a Una mañana con prisas

Patricia vaknar sent och måste skynda på sina morgonbestyr

38

 • Förstå berättande text, dialog och meddelande
 • Förstå, fråga och berätta om dagliga rutiner
 • TF: Skriva och dramatisera en dialog

 

  • Klockan
  • Verb med diftongering
  • Reflexiva verb och pronomen
  • Presens av verben poner och ponerse
  • Así se dice: Uttrycka irritation och be om förlåtelse
  • Vocabulario: I badrummet, Tidsuttryck I, (Kläder, Mönster)

 

2b Ursula Pueyo,  

deportista profesional

Skidåkaren Úrsula Pueyo intervjuas om sin karriär

50

  • Förstå enkelt intervjureportage
  • TF: Skriva ett enkelt reportage
  • Tan och tanto
  • Substantivets genus, samt några undantag
  • Reflexiva verb med difton­gering
  • Oregelbunden perfekt
  • ¡Pronuncia!: /r/ och /rr/
  • Vocabulario: Tidsuttryck II, Sporter
  •  Juegos:
  • ¡Dame una pista!, ¿Qué hago?
  • - ¿Sabes que...? Vintersport i Spanien

3a Comer en Madrid

Miguel bloggar om Madrids bästa matställen

64

Förstå beskrivande text och recension

Förstå, fråga och berätta om mat, drick och matvanor

TF: Skriva ett blogginlägg

  1. Demonstrativa pronomen
  2. Estar + gerundium (pågående form)
  3. Opersonliga uttryck
  4. Verb med oregelbunden jag-form i presens
  5. Vocabulario: Mat och dryck

 

3b En el restaurante

Único 29   

Miguel och Cristina   

äter på restaurang i Murcia

76

Förstå dialog Beställa på restaurang TF: Skriva och dramatisera en dialog

 

 1. Ser eller estar?
 2. Otro
 3. Komparation av adjektiv
 4. Adjektiv som slutar på -isimo/isima
 5. /Pronuncia!: gui, gue - qui, que
 6. Así se dice: Restaurangfraser

Vocabulario: På restaurangen

Música:

Rosana (Spanien)

¿Sabes que...? Madrid och spansk mat

4a ¡Socorro!

En trafikolycka inträffar i Santiago de Chile och brandmannen

Marco rycker ut

92

Förstå berättande text, dialog

och tidningsnotis

Förstå, fråga och berätta om

en nödsituation och att ha

ont någonstans

TF: Skriva och dramatisera

en dialog

 1. Presens av verbet dar
 2. Presens av verbet doler
 3. Volver a
 4. Preteritum av regelbundna AR-verb
 5. Así se dice: Be om hjälp, tacka och besvara tack

Vocabulario: Människokroppen

Música: Los Jaivas (Chile)

¿Sabes que...?

Chile och Patagonien

4b Chile y Bomba Suecia

Marco intervjuas om sitt arbete på brand­stationen i Santiago de Chile

104

 

  • Preteritum av regelbundna ER- och IR-verb
  • Prepositioner
  • ¡Pronuncia!: /ch/

 

 5a Caminando en Galicia 116

Om pilgrimsieden till Santiago de Compostela i Galicien

116

 Förstå beskrivande och instruerande text samt en dikt Förstå, fråga och berätta om Galicien, resor och turistmål TF: Skriva en turistbroschyr

 Direkt objektspronomen

Århundraden

Adjektivets placering

/PronunciaI: P-, T-, K-ljud

Vocabulario: (Transportmedel)

 

 5b Sin mapa en Santiago 128 de Compostela

Susana behöver hitta sin väninna som gått pilgrimsleden

 

128

 Förstå dialog

Förstå, fråga och berätta om var saker ligger och hur man tar sig dit TF: Be om och presentera turistinformation

Imperativ (uppmaningsform)

Hay-está-están

Así se dice: Fråga efter och beskriva vägen

Vocabulario: I staden, Lägesord

Juegos:

El juego de Kim, Buscar palabritas

¿Sabes que...? Galicien

 6a Aventuras en Perú

Marta och Óscar 142 får information om Cusco och köper tågbiljetter för att gå Inkaleden i Peru

 142

 Förstå brev och dialog Förstå, fråga och berätta om att resa och köpa tågbiljett TF: Köpa tågbiljett

 Acabar de, llevar, pasar

¡Pronuncia!: Falsos amigos

Así se dice: Köpa biljett

Vocabulario: På järnvägsstationen

 Música:

Calle 13 (Puerto Rico)

¿Sabes que...? Kulturer i Peru

6b El Camino Inca

Marta bloggar från 154 Inkaleden

 

 

Förstå resedagbok och dikt Förstå, fråga och berätta om Inkaleden och andra resor Något om Pablo Neruda TF: Skriva en dikt

 

Adverb

Indefinita pronomen

Alfabetet

 

 

Uppgifter

 • Prov ord och grammatik 2

 • Una persona fascinante

 • 12 Tarea final: Escribir una carta

 • läxförhör Serial Learning 23-26

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  Mod  A
 • Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  Mod  C
 • Eleven förstår det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  Mod  E
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna väljer och använder eleven i viss utsträckning strategier för lyssnande och läsning.
  Mod  A
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna väljer och använder eleven i viss utsträckning strategier för lyssnande och läsning.
  Mod  C
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna väljer och använder eleven någon strategi för lyssnande och läsning.
  Mod  E
 • Eleven väljer texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier, samt använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  Mod  A
 • Eleven väljer texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier, samt använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  Mod  C
 • Eleven väljer texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier, samt använder med viss relevans det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  Mod  E
 • I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar.
  Mod  A
 • I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar.
  Mod  C
 • I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  Mod  E
 • I muntlig och skriftlig interaktion uttrycker sig eleven tydligt och enkelt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom väljer och använder eleven flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  Mod  A
 • I muntlig och skriftlig interaktion uttrycker sig eleven relativt tydligt och enkelt med ord, fraser och meningar. Dessutom väljer och använder eleven några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  Mod  C
 • I muntlig och skriftlig interaktion uttrycker sig eleven begripligt och enkelt med ord, fraser och meningar. Dessutom väljer och använder eleven någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  Mod  E
 • Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör då också enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  Mod  A
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör då också enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  Mod  C
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör då också enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  Mod  E

Matriser

ModSpa Mod
Moderna språk 2 MODXXX02

E
C
A
Eleven förstår det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna väljer och använder eleven någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna väljer och använder eleven i viss utsträckning strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna väljer och använder eleven i viss utsträckning strategier för lyssnande och läsning.
Eleven väljer texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier, samt använder med viss relevans det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven väljer texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier, samt använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven väljer texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier, samt använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar.
I muntlig och skriftlig interaktion uttrycker sig eleven begripligt och enkelt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion uttrycker sig eleven relativt tydligt och enkelt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion uttrycker sig eleven tydligt och enkelt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Dessutom väljer och använder eleven någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom väljer och använder eleven några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom väljer och använder eleven flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör då också enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör då också enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör då också enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: