Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Morgonsamling, NGyS IV

Skapad 2018-09-14 18:15 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasiesärskola Individ och samhälle, INI Natur och miljö, NAO Språk och kommunikation, SPR
Vi startar dagen tillsammans med en samling där vi går igenom vem som är i skolan, vi tittar på vilken veckodag det är och vi går igenom dagens innehåll samt berättar för varandra, verbalt eller med stöd av lämpligt AKK, vad vi gjort igår efter skolan.

Innehåll

Samling

 

Syftet med samlingen är att ge eleverna möjlighet att träna sin kommunikationsförmåga och bidra till att de utvecklar sitt språk och sin identitet. Samlingen ämnar också att träna elevernas förmåga att ta emot och tolka kommunikation för att utveckla sin förståelse för omvärlden. Aktiviteten syftar även till att eleverna ska få träna sig i turtagning och på att lyssna på varandra samt att träna på begrepp gällande tid (veckodag, årstid) och väderlek samt högtider och traditioner.

Undervisningens innehåll

 • Tidsuppfattning
 • Återkommande mönster i naturen  t ex dygn, årstider, vädertyper.
 • Kommunikation i olika sammanhang
 • Kroppsspråk, tecken, tal.
 • Kommunikationsverktyg.
 • Tolka kommunikativa utryck,
 • Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer  så som turtagning, initiera, upprätthålla och avsluta samspel och samtal.
 • Högtider och traditioner

Vi kommer arbeta med att kommunicera, berätta och lyssna med hjälp av:

 • Schema
 • Almanacka
 • Pekkarta
 • iPad WidgitGo/ annat kommunikationshjälpmedel t ex StepByStep Pratapparat.
 • Tecken
 • Bilder 
 • Dagbok

 Du kommer att utveckla din förmåga att...

 • visa igenkänning och delta under samlingens olika moment.
 • delta i turtagning när vi tillsammans går igenom vem som är i skolan idag
 • delta och skriva eller på annat sätt strukturera din dag
 • delta i att uppmärksamma och skriva vilken veckodag och datum det är
 • delta i att uppmärksamma vilket väder det är genom att använda din hörsel, syn eller känsel.
 • delta i att uppmärksamma eventuella högtider genom att använda din syn, hörsel eller känsel
 • självständigt berätta, lyssna och kommunicera.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • 3) Förmåga att reflektera över livsfrågor.
  INI
 • 3) Förmåga att genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning.
  NAO
 • 4) Förmåga att orientera sig i tid och rum.
  NAO
 • 1) Förmåga att kommunicera med ord och begrepp eller alternativa uttryckssätt.
  SPR
 • 2) Förmåga att förstå och tolka språkliga budskap.
  SPR
 • Centralt innehåll
 • Värdegrund, jämställdhet och demokrati samt alla människors lika värde.
  INI  -
 • Kristendomens påverkan på kulturen i det svenska samhället, till exempel helgdagar och ritualer.
  INI  -
 • Olika religioner och andra livsåskådningar samt några av deras traditioner och levnadsregler.
  INI  -
 • Årstidsväxlingar, solen, månen och stjärnorna.
  NAO  -
 • Olika typer av väder, väderprognoser och hur man själv kan mäta väder.
  NAO  -
 • Tidsuppfattning, till exempel begreppen dåtid, nutid och framtid. Tidsintervall, till exempel raster i minuter, sommarlovets längd i veckor och antal månader på året.
  NAO  -
 • Problemlösning med de fyra räknesätten. Rimlighetsbedömning, överslagsberäkning, huvudräkning och användande av digital teknik.
  NAO  -
 • Kommunikation i olika former, till exempel kroppsspråk, tal och digitala kommunikationsverktyg.
  SPR  -
 • Kommunikation för olika syften och i olika sammanhang, till exempel för att skapa kontakt, uttrycka önskemål och svara.
  SPR  -
 • Samspelets olika faser: initiera, upprätthålla och avsluta.
  SPR  -
 • Berätta, återberätta och beskriva händelser och berättelser med hjälp av olika kommunikativa redskap.
  SPR  -
 • Ord, begrepp och symboler för att kommunicera och samspela med andra.
  SPR  -
 • Kommunikation om känslor. Hur känslor kan uttryckas, beskrivas och tolkas.
  SPR  -
 • Tolkning av olika kommunikativa uttryck.
  SPR  -
 • Minnesstöd i vardagen, till exempel bilder, fotografier och scheman.
  SPR  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: