Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 2: hållfasthet och stabilitet.

Skapad 2018-09-16 12:20 i Sollebrunns skola Alingsås
Introduktion av teknik: konstruktion, stabilitet, hållfasthet och säkerhet.
Grundskola 1 – 2 Teknik
Vi tittar på och arbetar med konstruktioner av olika slag. Vi lär oss om olika material och olika konstruktioner, stabilitet och hållfasthet.

Innehåll

Arbetsområde:

Under kommande veckor kommer vi att bekanta oss med olika material och olika konstruktioner och hur människan förbättrat hållfastheten. Vi kommer att titta på konstruktioner, som människan gjort förr i tiden och i nutid. Vi kommer att göra egna konstruktioner. Under arbetets gång kommer vi att träna på att följa instruktioner och dokumentera våra arbeten.

Konkreta mål:

Du kommer att lära dig några olika material som finns i din vardag och lite om deras egenskaper. Du kommer att få göra en ritning och pröva bygga med hjälp av olika material och olika tekniska konstruktioner. Du kommer att få träna på att arbeta i helklass och i mindre grupper. Du kommer att få lära dig att samarbeta så att gruppen löser sin uppgift. Du kommer att enskilt få dokumentera och göra ritningar i din teknikbok. 

Begrepp: hållfasthet, stabilitet, konstruktion, ritning, problem, lösning   

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • förstå och följa instruktioner. 
 • göra en ritning och beskriva den. 
 • samarbeta och bidra till att klara gruppuppgifter.
 • förklara, demonstrera och resonera om gruppens lösning på uppgiften.

Undervisning:

Vi börjar med att pratar om och tittar på olika material i vår vardag, tittar på dessas egenskaper och hur de kan användas. I samband med våra praktiska uppgifter kommer vi att följa instruktioner och samarbeta. I samband med detta resonerar vi i gruppen om hur gruppen löser problemet, och funderar på för- och nackdelar med lösningen. Vi kommer att använda olika tekniska lösningar för att göra egna konstruktioner på bredden (broar) och på höjden (torn).  Ni kommer att göra ritningar och beskriva dessa i eran teknikbok. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: