👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Haja språket - om språkbruk

Skapad 2018-09-16 12:32 i Hallsta skola Norrtälje
Grundskola F – 9 Svenska
Det är viktigt att välja rätt ord i olika sammanhang och att tänka på mottagaren. Vi arbetar med ords värdeladdning, förskönande omskrivningar samt skillnaden mellan talspråk och skriftspråk - informellt och formellt språk.

Innehåll

Tidsperiod: V 36-40

Vi arbetar med två häften som du får av din lärare: Ords nyanser och värden samt Formella brev. Vikten av att välja rätt ord för att få fram sin åsikt, sitt budskap, sin känsla och att inte såra någon diskuteras i helklass och grupper. Vidare arbetar vi med kapitlet Haja språket - om språkbruk kapitlet Orden som du hittar i Digilär (text + uppgifter; klicka på blå rutan).

För att visa dina kunskaper lämnar du in dina svar på frågorna i de båda häftena. Extra stor vikt läggs vid ditt formella brev, som är den avslutande uppgiften i häftet Formella brev. De korta svaren kan skrivas för hand medan brevet ska skrivas i Word/One note samt signeras.  Avslutningsvis arbetar vi i Digilär kapitlet Skriva: praktiska texter, Instruktion.

Uppgifter

 • Formellt brev

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
  Sv  E 9

Matriser

Sv
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Skriva praktiska texter
formellt brev instruktion
Eleven är på väg men behöver hjälp med texttypen,språket samt strukturen.
Eleven kan skriva olika slags texter med **viss** språklig variation, **enkel** textbindning samt **i huvudsak** fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med **relativt god** språklig variation, **utvecklad** textbindning samt **relativt väl** fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med **god** språklig variation, **välutvecklad** textbindning samt **väl** fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.