Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden, Hjortronet

Skapad 2018-09-16 19:27 i Forsbergs minne förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

Innehåll

Vi vill att barnen på Forsbergsminne:

 

  • Ber en kompis om hjälp

  • Kan erbjuda hjälp till en behövande kompis

  • Att barn kan sätta ord på eller med handling visa sina känslor

  • Kan bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra

  • Får uppleva och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat

 

Vi har valt detta mål för att det är viktigt att barnen utvecklar förståelse för vad man blir glad respektive ledsen för och hur vi måste vara mot varandra för att alla ska må bra. Det är viktigt att vara rädd om varandra och miljön vi befinner oss i. Vi förväntar oss att barnen lär sig ett fint bemötande och kan hjälpa och trösta varandra. Vi vill att barnen på olika sätt kan uttrycka – Jag känner…! Jag blir glad…! Jag blir ledsen…!

 

Planerade insatser

Terminen startades upp med att vi introducerade grundverksmheten och rutiner på avdelningen. Vi har gjort en aktivitetstavla där barnen kan se vilka aktiviteter/rum som erbjuds och introducerat ett pictogram där barnen kan se vad som händer under dagen.

I vårt arbete har vi extra fokus på att hjälpa varandra, vara en bra kompis och samarbete.

Vi har förändrat miljön på avdelningen för att passa den nya gruppen.

Vi kommer att arbeta mer fördjupande i två grupper, åldersindelade.

Läsa och prata om kompisböckerna som bl. a. handlar om hur man är en bra kompis, samarbete och olika känslor.

Spela upp olika dilemma för barnen.

Vi ger barnen tid där vi tar ett steg tillbaka där de fått möjlighet att bli mer självständiga.

 

Metodval 

Leken som främsta metod för lärande

Dokumentation som är synlig för barnen

Närvarande, vägledande pedagoger i barnens samspel

Observationer av lek och lärmiljö

 

Förväntade effekter

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...

- Erbjuda hjälp

- Be om hjälp

- Bli mer självständiga

- Tro på sig själva och sin kompis

- Stärka gruppen och gemenskapen

- Se olikheter som en tillgång

- Bearbeta konflikter

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: