👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion

Skapad 2018-09-16 20:20 i Ilsbo skola Nordanstig
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3)
I arbetsområdet kommer vi lära oss om de fem stora världsreligionerna. Kristendom, judendom, islam, buddhism samt hinduism. Vi kommer att lära oss om skillnader och likheter mellan religionerna och vart religionerna är som störst.

Innehåll

Syfte

Genom att läsa om de olika världsreligionerna får eleven möjlighet till att reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet. Vi lär oss tillsammans om kristendomen och andra religioner för att få en förståelse för andras livsåskådningar och hur religioner påverkar förhållandena och skeenden i samhället. Se nedan för kopplingar till läroplanen. 

Mål 

Få en förståelse för andra människor livsåskådningar
Kunna se skillnader och likheter mellan de fem stora världsreligionerna
Känna till några högtider, symboler och berättelser från religionerna. 
Känna till några platser för religionsutövning i närområdet

Bedömning

- Genom att delta i gemensam läsning och diskussion kring texterna i läroboken
- Genom att beskriva och svara på frågor i arbetsbladen
- Göra en faktatext om en av de fem världsreligionerna. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3

Matriser

SO
Religion

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Världsreligionerna.
 • SO
 • SO
Eleven kan på ett enkelt sätt beskriva och förklara de fem världsreligionernas trosuppfattning.
Eleven kan på ett utvecklat sätt beskriva och förklara de fem världsreligionernas trosuppfattning.
Eleven kan på ett väl utvecklat sätt beskriva och förklara de fem världsreligionernas trosuppfattning.
Skillnader och likheter
Eleven nämner några olikheter och likheter mellan de olika religionerna och kan nämna en plats för religionsutövning, högtider och symboler kopplat till religionen.
Eleven nämner flera olikheter och likheter mellan de olika religionerna och kan nämna en plats för religionsutövning, högtider och symboler kopplat till religionen.
Eleven nämner många olikheter och likheter mellan de olika religionerna och kan nämna en plats för religionsutövning, högtider och symboler kopplat till religionen.
Samhälleliga förhållanden.
Eleven nämner hur religioner påverkas och påverkar samhälleliga förhållanden. Enkla samband med viss underbyggt resonemang.
Eleven beskriver utvecklat hur religioner påverkas och påverkar samhälleliga förhållanden. Enkla samband med utvecklat resonemang.
Eleven beskriver väl utvecklat hur religioner påverkas och påverkar samhälleliga förhållanden. Enkla samband med väl utvecklat resonemang.
Skildring av livsfrågor och livsåskådningar
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sam­ manhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyan­serade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.