Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia 7-9 IMIND

Skapad 2018-09-17 09:09 i Introduktionsprogrammen Borlänge
Grundskola F – 9 Historia
En planering i Historia som utgår från läromedlet Sol 4000 (Fokus)

Innehåll

 

Planering Historia IMIND

 

En planering utifrån läromedlet Sol 4000 (Fokus)

 

 

Uppgifter

 • Historia: Revolutionernas tid

 • Historia 8. Europa börjar formas, tre stormakter samt nya ideer och handelsvägar

 • Historia 8. Medeltiden

 • Historia 8. Medeltiden

 • Antiken

 • Frågor till Antiken

 • Frågor till Antiken

 • Antiken

 • Antiken

 • Historia 7. De första städerna

 • Medeltiden

 • USA

 • Historia 8. Amerikanska revolutionen

 • Historia 8. Amerikanska revolutionen

 • Franska revolutionen

 • Instuderingsfrågor om den Industriella revolutionen.

 • Historia 8

 • Instuderingsfrågor historia 8. Europa börjar formas

 • Instuderingsfrågor Historia 8. Europa börjar formas

 • Samlare jägare och fiskare.

 • Jägare,samlare och fiskare

 • Instuderingsfrågor Historia 8. Tre stormakter

Matriser

Hi
Historia åk 7-9

Kriterier

F
Klicka för att redigera
E
Klicka för att redigera
C
Klicka för att redigera
A
Klicka för att redigera
Fakta:
Har grundläggande kunskaper i historiska förhållanden, skeenden och gestalter i det området som vi läser om.
Har goda kunskaper i historiska förhållanden, skeenden och gestalter i det området som vi läser om.
Har mycket goda kunskaper i historiska förhållanden, skeenden och gestalter i det området som vi läser om.
Resonemang
Kan föra enkla resonemang om likheter och skillnader i området som vi läser om och se orsaker eller konsekvenser av dessa.
Kan föra resonemang i flera led om likheter och skillnader i området som vi läser om och se orsaker och konsekvenser av dessa. Se orsakssamband och/eller utgå ifrån olika perspektiv. Kunna dra enkla slutsatser.
Kan föra resonemang i flera led om likheter och skillnader i området som vi läser om och se orsaker och konsekvenser av dessa. Se orsakssamband och utgå ifrån flera olika perspektiv. Kunna problematisera i sina resonemang.Kunna dra komplexa slutsatser.
Kan till viss del underbygga dina resonemang med fakta och hänvisningar till det förflutna och nuet.
Kan relativt väl utveckla och underbygga dina resonemang med fakta och hänvisningar till det förflutna och nuet.
Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang med fakta som innefattar flera olika kopplingar, och utifrån dessa fakta kunna göra generaliseringar kring det förflutna och nuet.
Begrepp
Kan använda sig av begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan använda sig av begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Kan använda sig av begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Källor
Kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet.
Kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet.
Kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet.
Kan använda olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan använda olika källor på ett relativt väl fungerande sätt.
Kan använda olika källor på ett väl fungerande sätt.
Historiebruk
Kan föra enkla resonemang om hur historia har använts i olika syften.
Kan föra utvecklade resonemang om hur historia har använts i olika syften.
Kan föra välutvecklade resonemang om hur historia har använts i olika syften.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: