Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vännerna i kungaskogen

Skapad 2018-09-17 11:14 i Regnbågens förskola Hörby
Fyll i din egen rubrik i stället för "Mall för......." Och din egen beskrivning i denna ruta. Välj en egen ingressbild och börja arbeta!
Förskola
Det har blivit en ny dynamik i gruppen efter att våra äldsta barn börjat i skolan. Därför vill vi arbeta med temat vänskap och hur man är en bra vän. Vi har valt att utgå från vännerna i kungaskogen. Vi arbetar med temat ”Snick och Snack – vännerna i kungaskogen”. I boken får vi följa ekorren Snick och igelkotten Snack och deras vänner som bor i kungaskogen. Temat med kungaskogen handlar om gemenskap och vänskap, samspel, allas lika värde samt om djur och natur.

Innehåll

Detta vill vi utveckla

  • Barnens sociala samspel, hur man är en bra kompis. Omsorg och empati om varandra, hur är jag mot andra, allas lika värde samt respekt för varandras integritet. 
  • Barnens intresse och kunskap om naturen. Till exempel om varför det är viktigt att vi värnar om naturen och miljön, varför vi inte ska skräpa ner i naturen, djur- och växtlivet, årstidsväxlingar också vidare. 
  • Språket och kommunikationen.
  • Hälsa och välbefinnande.

Så här ska det gå till

  • Genom vårt arbete med materialet Snick och Snack - vännerna i kungaskogen.
  • Genom utevistelse i naturen. En gång i veckan kommer de äldsta barnen på avdelningen att gå till skogen. Här ges de möjlighet att skapa ett band/en relation med naturen. Under dessa besök kommer vi ha olika aktiviteter som handlar om djur och natur. Vid besöken i skogen ges barnen möjlighet till att lyssna på de ljud som finns i skogen och känna och arbeta med olika naturmaterial.
  • Genom samtal och reflektioner synliggöra barnens tankar och idéer. Både samtal vid till exempel samlingar men också spontana samtal som uppstår under dagen. 
  • Genom aktiviteter som berör utvecklingsområdena, till exempel lekar, avslappningsövningar, läsning också vidare. 

Så här ska vi synliggöra utvecklingen

För att synliggöra utvecklingen och barnens lärande kommer vi ha dokumentation i vårt "temarum", detta för att göra det synligt och tillgängligt för barnen. Vi kommer också lägga ut både enskilda lärloggar och lärloggar på avdelningens sida på unikum för att föräldrarna ska få inblick i vårt temaarbete samt för att föräldrar och barn ska få möjlighet att tillsammans titta på och samtala om temat. 

Reflektion (Hur blev det?)

Analys (Vad behöver nu utvecklas?)

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: