Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Leklandia & Tärnsjö Skapande

Skapad 2018-09-17 13:05 i Leklandia Heby
Förskola
Pedagogisk planering skapande

Innehåll

Läroplansmål:

utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap,

 

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

Bakgrund: 

(Var är vi? Här skriver ni bakgrunden till varför ni valt dessa läroplansmål ) 

Vi har valt att lyfta in skapande i vårt kompis tema, då vi ser att barnen tycker om att måla, bygga och dansa. 

Förväntat resultat:

(Vart ska vi? Här skriver ni ert förväntade resultat - hur ser det ut när ni är framme?)

Vi vill ge barnen en möjlighet att undersöka och utforska olika material och tekniker ihop med sin vänner. Vi vill ge dom en chans att uttrycka sin kreativa sida både i dans och rörelse till musik och i bygglek och målning. Både i grupp och enskilt.

 

 

Utbildning - Undervisning:

(Hur gör vi? Här skriver ni hur ni ska jobba med valda läroplansmål - ex barns visade intresse, observationer, valt tema, uppgifter, aktiviteter m.m.) 

Vi vill erbjuda barnen estetiska uttrycksformer varje dag i förskolan. Hundraspråkighet som Loris Malaguzzi uttrycker det.

- Barnen har tillgång till instrument att musicera med

- Barnen har tillgång till papper, pennor och kritor

- Erbjuder dans och sång varje dag

- Drama

- Erbjuder olika material att skapa med

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Kompis tavla

 • Lera

 • Pusselbitar

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: