Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Boken om NO åk 1-3

Skapad 2018-09-17 17:32 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Boken om NO 1-3 är elevernas första grundbok i NO. Den innehåller mycket; vi kommer att få lära oss om att sortera, året runt i naturen, vatten och dess faser, olika lösningar och blandningar. Vi kommer få kunskap om luft och tryck, växter och djur, kraft och rörelse och rymden. Även människokroppen, ljud, ljus och el och magnetism kommer vi få kunskap om.

Innehåll

Årskurs 1-3

Sorteringar

Året runt i naturen

Vatten, Faser

Lösa och blanda

Luft och tryck

Växter och djur (samspel)

Kraft och rörelse

Rymden

Människokroppen

Ljud

Ljus

El och magnetism

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3

Matriser

NO
NO år 1-3

På väg mot målet
På god väg att nå målet
Har nått målet
Du har visat att du kan sortera saker efter olika kännetecken.
 • NO  1-3
Du har visat att du kan beskriva vad några olika saker är gjorda av (exempelvis tidningar är gjorda av trä och en kastrull är gjord av metall osv) samt hur de kan sorteras.
 • NO  1-3
Du kan berätta hur naturen ändras under olika årstider.
 • NO  1-3
Du har visat att du kan se vad som händer under olika årstider.
 • NO  1-3
Du kan ge exempel på vad som är typiskt för vatten och jämför med vad du själv ser.
 • NO  1-3
Du kan dela isär innehållet i lösningar och blandningar på ett enkelt sätt.
 • NO  1-3
Du kan ge exempel på egenskaper h os luft och jämföra med vad du själv ser.
 • NO  1-3
Du vet vad några djur och växter heter och kan sortera dem efter olika kännetecken.
 • NO  1-3
Du kan ge exempel på hur några djur och växter lever och dör.
 • NO  1-3
Du kan ge exempel och beskriva hur saker hänger ihop i naturen nära mig.
 • NO
Du kan beskriva olika näringskedjor.
 • NO  1-3
Du kan prata om tyngdkraft, friktion, jämvikt och jämföra med lekar och rörelser.
 • NO  1-3
 • NO  1-3
Du kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig.
 • NO  1-3
Du kan berätta om några av människans kroppsdelar och sinnen. Du kan prata om några saker som gör att människor mår bra eller dåligt.
 • NO  1-3
 • NO  1-3
Du kan berätta om ljud (starka och svaga ljud) och ljus (vad är en ljuskälla)
Du kan prata om berättelser och konst som handlar om naturen och människan.
 • NO  1-3
 • NO  1-3
Du kan visa och berätta om dina undersökningar på olika sätt. Du använder det när du diskuterar.
 • NO  1-3
 • NO  1-3
 • NO  1-3
Du kan jämföra dina och andras resultat av undersökningar.
 • NO  1-3
 • NO  1-3
 • NO  1-3
Du kan gör enkla undersökningar om naturen, människan, kraft, rörelse, vatten och luft med hjälp av tydliga instruktioner.
 • NO  1-3
 • NO  1-3
 • NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: