Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I sagans värld

Skapad 2018-09-17 19:15 i Djupedalskolan Härryda
Lyssna till sagor, diskutera dem och deras budskap samt skriva egna sagor.
Grundskola 7 Svenska
Under detta arbetsområde ska vi befinna oss i sagans land. Vi ska läsa och lyssna till sagor från olika delar av världen och vi ska även ta del av varandras sagor. Vi ska på olika sätt diskutera, tolka och analysera sagans budskap. Samt skriva egna fantastiska sagor där vi tillåter fantasin att sväva fritt och låter det fantastiska hända.

Innehåll

Matriser

Sv
Sagor

Bedömningsmatris för arbetsområdet I sagans värld, Sv.

E
D
C
B
A
Skrivteknik
Detta kunskapskrav kommer att testas då du arbetar med skrivuppgiften ”Att skriva en saga”.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsakfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt välfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Berättande text
  Detta kunskapskrav kommer att testas då du arbetar med skrivuppgiften ”Att skriva en saga”.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Tolka &resonera om budskap
Detta kunskapskrav kommer att testas då vi läser, diskuterar och tar del av olika sagor och dess författare. Även i analysarbetet av filmen ”Shrek”.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller dolda i olika verk.
Samtala & diskutera
Detta kunskapskrav kommer att testas när vi ska samtal och diskutera om filmen Shrek
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: