👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse, kraft, tryck och lite värme åk 8 2018

Skapad 2018-09-17 20:42 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Fysik
Här lär vi oss om många av de grundläggande sakerna inom fysiken. Vi börjar också använda matematiken som ett hjälpmedel för att förstå fysik.

Innehåll

Mål för elev

Du ska utveckla förmågan att använda fysikens begrepp för att beskriva och förklara samband samt att genomföra systematiska undersökningar.

Innehåll

Vi kommer att utgå från kapitel 6, 7 och del av kapitel 4 i Spektrum Fysik.

Exempel på centrala begrepp: Likformig rörelse, accelererad rörelse, retarderad rörelse, medelhastighet, kraft, gravitationskraft, dynamometer, motkraft, friktion, tyngdpunkt, lodlinje stödyta, luftmotstånd, vakuum, fritt fall, kaströrelse, tröghet, centralrörelse, centripetalkraft, centrifugalkraft,  kraft, tryck, pascal, densitet, Arkimedes princip, lyftkraft, kommunicerande kärl, lufttryck, barometer, övertryck och undertryck, massa, volym, densitet, bimetall, termostat, absoluta nollpunkten, fixpunkter, ledning, strömning, strålning

Genomförande

Tillsammans kommer vi att ha genomgångar, se filmer och göra övningar/laborationer. På egen hand kommer du att läsa och arbeta med uppgifter.

Du redovisar dina kunskaper vid ett avslutande skriftligt prov.

Elevinflytande

Inför arbetsområdet kommer vi att gå igenom de centrala begreppen för att se vilken förförståelse som finns i gruppen. Du kommer även att få möjlighet att göra egna val under arbetets gång.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Bedömningen gäller fysik

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Fysik
Förmåga att beskriva och förklara
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser och hävarmar och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser och hävarmar och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser och hävarmar och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Fysik
Förmåga planera och undersöka
 • Fy  E 9
 • Fy  E 9
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. Dessutom gör du enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. Dessutom gör du utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. Dessutom gör du välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.